Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ŘÍJEN

Týden 5. 10. - 9. 10. 2020

V mluvnici jsme se seznámili se slovy jednoznačnými, mnohoznačnými, nadřazenými, podřazenými a souřadnými. V hodinách jsme si také procvičili paměť a slovní zásobu. Nezapomínáme ani na opakování vyjmenovaných slov a pravopisu bě/bje...

V literatuře jsme se zvládli prokousat dlouhou ukázkou z knihy Pod jezevčí skalou od J. Pohla. Také jsme si představili další čtenářskou strategii - předvídání. 

Ve slohu se učíme tvořit osnovu k vyprávění.

 


 

 

 

 

 

 
ZÁŘÍ

Týden 2. 9. - 4. 9. 2020

V tomto týdnu jsme se seznámili s tím, kdy budeme mít mluvnice, sloh, literaturu a co do jednotlivých částí budeme potřebovat. Zatím jsme si zvládli zopakovat vyjmenovaná slova a shodu přísudku s podmětem.

V pondělí 7. září si napíšeme krátký diktát.

 


Týden 7. 9. - 10. 9. 2020

Tento týden jsme si stihli procvičit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod a vzor). Dále jsme si zopakovali, co jsou to synonyma a antonyma. V každé hodině jsme také zvládli něco z pravopisu.

V pondělí se opět těšte na diktát. Tentokrát už na skutečnou známku ;-)

 


Týden 14. 9. - 18. 9. 2020

Stále opakujeme a procvičujeme - tentokrát velká písmena, pravopis vyjmenovaných slov, skupiny bě/bje, vě/vje, pě. Také jsme se dozvěděli něco o jazyku a umíme rozlišit spisovná a nespisovná slova.

V literatuře jsme se seznámili se čtenářskou strategií TEXT A JÁ.

Ve slohu jsme dokončili mluvní cvičení na téma Můj koníček.

V pondělí nás čeká opět diktát, který bude zaměřený na velká písmena.

 


Týden 21. 9. - 25. 9. 2020

V tomto týdnu jsme toho stihli spoustu. Zopakovali jsme si velká písmena, skupiny bě/bje, vě/vje, pě a mě/mně. Stále procvičujeme pravopis vyjmenovaných slov.

V literatuře jsme měli svoji první čtenářskou dílnu, která byla zaměřena na postavy v knihách.

Ve slohu jsme se naučili, co to znamená, když člověk reprodukuje text. Pomohli nám k tomu příběhy od spisovatele J. Lady. 

 


Týden 29. 9. - 2. 10. 2020

Tento týden jsme měli zkrácený, ale i přesto jsme zvládli spoustu věcí.
V mluvnici už bezpečně umíme pravopis skupin bě/bje, vě/vje, pě a mě/mně.

V literatuře jsme se seznámili s knihou Tajemná řeka od Enid Blytonové. Také jsme se o kousek dál posunuli ve čtení našeho Spícího města.

Ve slohu jsme si začali vyprávět. Vyprávěním se budeme zabývat celý říjen. Na konci měsíce si napíšeme svoji první velkou slohovou práci.