Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ŘÍJEN

Týden 5. 10. - 9. 10. 2020

V mluvnici už umíme bezpečně rozdělit podstatná jména na: konkrétní, abstraktní; pomnožná, hromadná a látková. V pátek jsme si zopakovali pravopis velkých písmen. Žáci dostali přehledy, které si vlepili do sešitu a je potřeba, aby se na ně přes víkend podívali a naučili se je.

Ve slohu jsme se seznámili s prvním nejpoužívanějším komunikačním žánrem - se vzkazem.

V literatuře jsme hlouběji prozkoumali první literární druh - lyriku. Přečetli jsme si pár básní, u kterých jsme dále určovali, o jaký typ básně se jedná.

 


ZÁŘÍ

Týden 7. 9. - 10. 9. 2020

Tento týden jsme si zopakovali stavbu slova, pravopis ě/je a číslovky.

Ve slohu jsme se zabývali mluvním cvičením. Na příští týden si pro nás mluvní cvičení nachystá Erik. V úterý 15. září si nezapomeňte do slohu přinést poštovní poukázka A, B, C a podací lístek. 

 


Týden 14. 9. - 18. 9. 2020

V mluvnici se učíme o JAZYCE - jak se dělí, jaké má útvary. Také umíme rozdělit slovanské jazyky do jednotlivých skupin. Nezapomeňte - od pondělí 21. 9. zkouším rozdělení slovanských jazyků. Postupně si ke zkoušení budeme přidávat další učivo.

Neusněte na vavřínech. Začátek roku je teoretický a pokud se budete připravovat, můžete získat jedničky zadarmo :-)

 

Ve slohu jsme se naučili vyplnit podací lístek a poštovní poukázku A.

 

V literatuře jsme se seznámili s tím, co to vůbec literatura je, jak se dělí a co vše do ní patří. 

Připomínám, že v úterý 22. 9. budeme mít místo slohu LITERATURU.

 


Týden 21. 9. - 25. 9. 2020

V mluvnici jsme tento týden uzavřeli kapitolu o jazyce. Už o něm víme spoustu věcí. Od příštího týdne zkouším vše, co jsme se doposud naučili:

- slovanské jazyky a jejich dělení

- co je to jazyk, jak se dělí

- nespisovné útvary ČJ

- jazykové příručky

Během příštího týdne si na probrané učivo napíšeme test. Ve škole se společně domluvíme na dnu. 

 

V literatuře jsme se seznámili se žánry ústní lidové slovesnosti.
V pátek 2. října budu poprvé v literatuře zkoušet. Učte se ze svých zápisků v sešitě a nezapomeňte na příklady. 


Týden 29. 9. - 2. 10. 2020

V mluvnici procvičujeme slovní druhy. Trochu hlouběji jsme se podívali na podstatná jména, která umíme rozdělit na konkrétní a abstraktní. S dalším dělením podstatných jmen se seznámíme příští týden.

Ve slohu jsme zvládli vyplnit poslední poštovní poukázku. Také jsme se seznámili s internetovým bankovnictvím. 

V literatuře jsme se formou domovských a expertních skupin naučili literární druhy a žánry. V literatuře od příštího týdne zkouším vše, co jsme se doposud naučili (dělení literatury, ÚLS a literární druhy a žánry).

V pondělí 5. 10. si napíšeme krátké opakování na jazyk.