Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Informace

Třídní schůzka 8.B 

Informace pro rodiče, kteří byli nepřítomni.

 • Třídní důvěrníci (Pavlíčková, Bartošová)
 • Děkuji za spolupráci a podporu při distančním vzdělávání na jaře 2020.
 • Seznámení se školním řádem - změna zákona kvůli COVID-19
 • Seznámení s organizačním řádem vzdělávání od 1.9. (rodiče ani jiné cizí osoby nevstupují do budovy školy, roušky, štíty, desinfekce, děkujeme za zodpovědný přístup všech)
 • Distanční výuka - ze zákona povinná, v případě nadpoloviční nemocnosti dětí ve tříde (jinak podle nařízení hygieny)
 • V případě, že nastane distanční výuka - děti komunikují s pedagogy prostřednictvím GOOGLE CLASSROOM - každý má vlastní školní e-mail adresu s heslem.
 • V případě, že nemáte heslo na Bakaláře, požádejte mailem p. uč. Loskota (pavel.loskot@zspolesovice.cz). Bakaláři jsou základní zdroj informací o škole pro rodiče, prosíme o jejich sledování.
 • Úrazy žáků - nutné hlástit neprodleně.
 • Omlouvání žáků: vždy také zapsat do omluvného listu.
 • V případě samostatného dřívějšího odchodu ze školy - podepsaný lístek od rodičů ("tzv. samostatný odchod).
 • Podávání léků - pouze na základě písemné žádosti rodiče s doporučením lékaře.
 • Sběr papíru (zatím stále neprobíhá) - není odběr.
 • Většina plánovaných akcí byla zrušena.
 • Výběr 150,- Kč na žáka do fondu SRPŠ (nové vedení pan Bednář).
 • Podívejte se na kariérové poradenství (www.visc.cz), možnost účastnit se exkurzí do firem v okolí (uplatnění na trhu práce).
 • Od října je možné přihlásit se do kroužků při škole (žáci dostanou nabídku).
 • Nová vzduchotechnika v tělocvičně - zaplaceno z obecního rozpočtu.
 • Děti mohou čekat na kroužky ve WIFI koutku u knihovny.
 • V třídním fondu nyní 591,- Kč/žáka.
 • Byly pořízeny nové pomůcky do přírodopisu, chemie, nové počítače.
 • Přípomínky rodičů: On-line hodiny v případě distanční výuky do více předmětů. A žádost o školního psychologa. 

 

Děkuji všem rodičům za jejich čás.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Organizace výuky školního roku 2020/2021

Prosím rodiče, aby se seznámili s organizací školního roku před třídní schůzkou, která bude 18.9. 2019.

Organizace výuky-stáhnout zde

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Náboženství pro žáky II. stupně bude probíhat v pátek od 13:15 do 14:00 hod.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Prosím rodiče i žáky o sledování všech informací na "Bakalářích". Jedná se o důležitý komunikační a informační kanál. Především v současné, pro všechny složité době.

Pokud někdo z nějakého důvodu nemá přístupové údaje, stačí kontaktovat pana uč. Pavla Loskota (pavel.loskot@zspolesovice.cz). Ten vám je vygeneruje.

Budu se také snažit každou novou informaci, která bude důležitá pro rodiče i děti vkládat zde na stránky naší třídy.

Distatnční výuka (pokud by znovu nastala) je nyní ze zákona povinná a žáci tedy musí z domu pracovat podle pokynů a jsou i běžně hodnoceni.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Sběr papíru

Zatím ještě neprobíhá sběr starého papíru. Škola se snaží vyhledat firmu, která by papír odebírala.

Doufejme, že se to brzy podaří. Průběžně vás budu informovat.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

V tomto školním roce vás budou čekat tyto předměty a tito učitelé:

ČESKÝ JAZYK - Mgr. Michaela Blahová

MATEMATIKA - Mgr. Veronika Procházková

ANGLICKÝ JAZYK - Mgr. Silvie Furišová, Mgr. Irena Bělohradová, V. Tihlaříková

NĚMECKÝ JAZYK Mgr. Ivana Vaďurová

PŘÍRODOPIS: Mgr. Radka Piknerová

CHEMIE: Mgr. Radka Piknerová

DĚJEPIS: - Mgr. Michaela Blahová

ZEMĚPIS - Mgr.  Jiřina Martykánová

FYZIKA - Mgr. Jiřina Martykánová

OBČANSKÁ VÝCHOVA - Mgr. Zuzana Pleváková

RODINNÁ VÝCHOVA - Mgr. Veronika Procházková

HUDEBNÍ VÝCHOVA - Mgr. Pavel Loskot

TĚLESNÁ VÝCHOVA - Mgr. Renata Šimková (chlapci i děvčata)

PRACOVNÍ ČINNOSTI - Mgr. Petra Andrýsková (děvčata), Mgr. Jan Wurst (chlapci 7.A a B)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Mgr. Zdeněk Gajdoš (kluci i děvčata)

Volitelné předměty

Přírodovědná praktika: Mgr. Radka Piknerová

Informační technologie: Mgr. Jan Wurst

Anglická konverzace: Mgr. Silvie Furišová

Dramatická výchova: Mgr. Michaela Blahová

Domácnost: Mgr. Jiřina Martykánová

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Pokud by Vám něco nebylo jasné, neváhejte mě kontaktovat na školní

e-mail: radka.piknerova@zspolesovice.cz

Těším se na spolupráci s Vámi a čas strávený s Vašimi dětmi.

tř. učitelka, Mgr. Radka Piknerová