Obsah

 

1.část: ROZCVIČKA

jaké čísla zastupují obrázky?

algebrogram.png (84.63 kB)

řešení algebrogram.png (9.08 kB)

 

2.ČÁST: ŠKOLNÍ SEŠIT

opiš do školního sešitu zadání a vypočítej: (náčrtek, vyznačení, výpočet, odpověď)

 

Př.1

Průměr válce je 6,8 cm a výška 8cm. Vypočítej povrch a objem válce s přesností na 1 desetinné místo.

řešení válec č.1 SS 8.A.jpg (1.27 MB)

 

Př.2

Povrch válce je 547 cm2 a poloměr podstavy 6,2 cm. Vypočítej výšku válce a objem válce s přesností na 1 desetinné místo.

řešení válec č.2 SS 8.A.jpg (1.19 MB)