Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

PŘÍRODOPIS

 

Děkuji všem za zaslané úkoly a za zájem, který jste věnovali přírodopisu v době koronaviru a v době nejistoty ohledně přijímaček. Věřím, že se vám všem podaří dostat právě na tu školu, kterou jste si vybrali.

 

 

3.6 Tentokrát dokončíme prezentaci na téma Dokončíme prezentaci na téma Historie Země

 

Jedná se o cca 250 milionů let vývoje od konce prvohor po současnost. Prezentaci si projděte celou a pro pořádek mi pošlte odpovědi na několik otázek. Vaše odpovědi očekávám po 8.6., kdy budete mít po přijímačkách a budete se moci soustředit i na jiné věci. Kdo přijímačky nedělá, nechť posílá třeba hned.

 

Otázky:

1. Které skupiny živočichů vymizely na přelomu prvohor a druhohor?

2. Jaké klima panovalo v druhohorách?

3. Charakterizujte život v druhohorách na souši a v mořích a srovnejte ho s třetihorami.

4. Jak nazýváme vrásnění probíhající od třetihor až do současnosti? Uveď příklady pohoří.

5. Jak nazýváme současní období?

6. Kam zmizela voda, když klesla hladina oceánů ve čtvrtohorách o desítky metrů?

7. Kam sahal v ČR kontinentální ledovec? Ja se to pozná?

8. Kdy v budoucnosti vznikne nový superkontinent?

 

 

18.5. Vývoj života na planetě Zemi

 

Budeme pokračovat v prezentaci na téma Historie Země

 

 

Vyhledejte v prezentaci odpovědi na následující otázky:

 

1. Která pohoří vznikla při vrásnění v prvohorách? Uveď přílady 2 pohoří. Jak se tato velká vrásnění nazývají?

2. Nakresli 2 živočichy typické pro starší prvohory.

3. Kdy se objevily první rostliny na souši?

4. Kde v ČR se nalézají horniny z období starších prvohor. V této oblasti leží jeden známý hrad. Který?

5. Co je Pangea?

6. Proč došlo na konci permu k největšímu vymírání v historii Země?

7. Jaká změna ve složení flóry nastala na koci prvohor?

 

 

12.5. Historie země

Projděte si první polovinu prezentace na téma Historie Země a odpovězte na otázky:

1) Jakým způsobem určujeme absolutní stáří hornin?

2) Co říká zákon stejných zkamenělin?

3) Čím se zabývá stratigrafie?

4) Jaké geologické procesy probíhaly v prekambriu?

5) Čemu se v geologii říká štít?

6) Na které útvary se dělí éra prvohory?

 

 

 

5.5. Kůrovec

Dnešní zadání jsem umístil také na MS teams do týmu 9.A na kanál PŘ, kam se můžete všichni přihlásit stejným jménem a heslem jako na školní počítač. Nemusíte tudíž opisovat zadání. Zatím se to učím, takže uvidíme, co to dokáže.

Budu vděčný, když se na to mrknete a něco tam připíšete.

V posledních letech se po ČR šíří obrovská kůrovcová kalamita. Na tomto stavu se podepisuje hned několik faktorů, které se sešli v jeden čas a vypadá to, že brzy nebude na celém území jediný souvislý smrkový les.

1) smrk ztepilý

Najděte a napište, jaké jsou základní vlastnosti smrku a kde se přirozeně vyskytuje.

2) Podíl smrku na složení lesních porostů

Najděte, jaký je odhad přirozeného podílu smrku v naších lesích a srovnejte to s podílem smrku v lesích v současnosti.

3) Využití smrkového dřeva

Napište, k čemu se smrkové dřevo nejvíce používá, jaké má vlastnosti a výhody oproti jiným běžným druhům dřevin.

4) Vlastnictví lesů

Vyhledejte, jaká je vlastnická struktura lesů v ČR. Kdo vlastní největší část lesů. Jaké to má výhody nebo nevýhody.

5) Sucho - srážková bilance

Podle minulého úkolu zkuste definovat oblasti, kde roste smrk a kde je přitom velký srážkový deficit.Můžete využít také mapy podmínek pro růst smrku z této stránky.

5) Stav v roce 2019

Podle mapy napadení lesů kůrovcem doplňte situaci napadení kůrovcem v následujících oblastech či místech. Napište, jestli tam kůrovec je, nebo není, a proč.

Polabí -

Hostýnské vrchy -

Hřebeny Krkonoš-

Českomoravská vrchovina -

Chřiby -

6) Závěr

Kde je situace vůbec nejhorší a to až tak, že jsou tam napadeny téměř veškeré lesy v oblasti. (Pod modrou a červenou už není žádná zelená barva)

7) Řešení

Podle sebe zkuste navrhnout řešení, co dělat dál, abychom zahránili naše lesy.

 

Těším se na vaše úvahy a závěry. Je to složitá problematika, takže se nebojte psát, co vás napadne, nanejvýš to bude jinak, než si myslí "odborníci" Ale odborníci nás dovedli tam, kde jsme, takže správný postup může být úplně jiný. Třeba ten váš.

 

28.4. Sucho

Sucho by bylo hlavní téma těchto dní, pokud bychom nečelili viru.

1)Podivejte se na mapu nasycení půdního profilu v ČR a napište oblasti, kde je k dnešnímu dni situace se suchem nejhorší, a kde je naopak zatím vláhy dostatek.

2) Podle map deficitu srážek (nedostatku srážek oproti normálu) v této zprávě 

popište, jak se vyvíjí sucho v čase a kde je situace nejhorší.

3) Podle tabulky průtoků v hlavních řekách srovnejte situaci v posledních letech celkově a u jednotlivých řek.

 

Těším se na vaše zprávy