Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

15.6. - 19.6.

Svět spěje k 1.sv.válce

Přečíst si v uč. 98-99   shrnutí    Nalepit do sešitu

1.sv.válka

 přečíst 101 - 103       shrnutí   Nalepit do sešitu, otázky si zodpověz v ve čtvrtek kontrola, ostatní holky pošlou.

8.6. - 12.6.

Konečně jsme se dočkali a my se uvidíme s většinou ve škole! Novou látku si probereme společně, ti , co zůstávají doma si to opět nastudují sami. To, co stihneme probrat, sem dám ve čtvrtek.

Pročíst si v uč. str. 86 - 96. Je tam hodně obrázků, tak se nelekejte těch stránek. Pozorně si přečtěte o T.G.Masarykovi a o stavbě ND. Snad jste si zapamatovali , odkud byl také přivezen zákl.kámen.( Z Buchlova - pro ty, co nebyli ve škole)

shrnutí    shrnutí 2   Nalepit do sešitu

 

1.6. - 5.6. domácí příprava

Rakousko - uherské vyrovnání

Přečti si v učebnici str.84-85, opět si pusť prezentaci ( je zde shrnutí obou látek)

Pracovní list   vyplň a zašli do pondělí 8.6. mailem. 

 

25.5 - 29.5  domácí příprava

Den, kdy nastoupil na trůn František Josef I. 

https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI

- podívej se na video,   přečti si v učebnici stranu 82 a část 83 

Třeba Ti pomůže i prezentace https://old.zsmysl.cz/web/file/rakousko_za_ministra_bacha.pdf

a udělej si vlastní zápis. 

Nadpis :  Rakousko za ministra Bacha

18.5 - 22.5  domácí příprava

opakování k 2.fázi prům.revoluce - čerpej z vašich referátů n. googli:

Kdo významně obohatil poznání lidstva v daných oblastech?

( A. Einstein, M.Planck, G.Marconi, J.E.Purkyně, G.Mendel,T.Morgan, L.Pasteur)

bezdrátové rádiové spojení :

teorie relativity:

dědičnost:

bakteriologie:

kvantová teorie:

buněčná teorie:

 

Vysvětli pojmy

monopol :

feminismus:

imperialismus:

Odpovědi mailem do 26.5.

11.5 - 15.5  domácí příprava

Velká pochvala všem!!!! Všichni jste velmi vkusně a přehledně zpracovali zadané téma. A moc jste mne potěšili !!! 👍👍👍

Takže za odměnu tento týden máte frei. ☺️ ( A Neluš K. s Fildou H. by si mohli dodělat resty) Ale taky klidně kukněte na prezentace svých spolužáků. 

čevlor hro kry hab mrk jes bač běh bar lap schw kol kuc tyl

obd zla kor sol

27.4. - 30.4. , 4.5 - 7.5  domácí příprava

2.fáze průmyslové revoluce : referáty

Vyber si z nabídky vynálezů a objevů ( jsou to ty, o kterých jsme si v 1.fázi neříkali) a do 7.5. zašli jako prezentaci v Powerpointu nebo referát ve wordu. Nezapomeň na obrázky a taky připoj vlastní názor na daný vynález. Nebo třeba budeš znát nějaký film, ve kterém se vynález objevil. Vaše příspěvky pak dám i na stránky.

plynové lampy                                      vynález dynamitu

4 krevní skupiny                                   radioaktivita

bleskosvod                                           periodická tabulka prvků

velociped                                             rentgenové paprsky

vzducholoď                                          narkóza

žárovka                                               psací stroj

dieselový motor                                   otevření Suezského průplavu

elektromagnetická indukce                    kinematograf

pasterizace                                          ruční vysavač

plechové konzervy                                šicí stroj

zip                                                      plnící pero

 

20.4. - 24.4. domácí příprava

2.fáze průmyslové revoluce

Jistě si vzpomínáte, kdy jsme společně probírali 1.fázi ( pol.18. - pol.19.století), kdy jste si navzájem prezentovali vynálezy a styl života v tomto pokrokovém období. Také si jistě vybavujete, že nejvyspělejším státem ve " století páry " se stala Velká Británie. Ve 2. fázi ji však předstihnou Spojené státy americké. 

2.fáze se datuje od 2.pol.19 století až do roku 1914.

Přečti si, prosím, buď v učebnici str.72 - 76 nebo viz přiložený odkaz :

https://www.stoplusjednicka.cz/prumyslova-revoluce-pokrok-ktery-prinesl-blahobyt-znicil-zemi

Prezentaci si prostuduj a přepiš zápis do sešitu.( Je na samém konci )

Prezentace

 

14.4. - 17.4. domácí příprava

Opakování (Osmanská říše)

1. Na kterém světadílu se rozkládá Turecko a jak se nazývá jeho hl.město?

2. Proč se Krymská válka nazývala Krymskou? Kdo prohrál a co ztratil?

3. Kdo a kde se vzbouřil proti turecké nadvládě?

( odpovědi společně s předchozím velikonočním úkolem zasílej mailem v Dě konverzaci - netvoř novou poštu, prosím)

 

 

6.4. - 8.4. domácí příprava

Přečíst si o velikonočním týdnu (vědět, jak se jednotlivé dny nazývají )

neděle(5.4.) ........                  pátek(10.4.)...............        

středa(8.4.)........                   sobota(11.4.)..............

čtvrtek(9.4.).......                   neděle(12.4.)..............

Zatím nemusíš zasílat.( až s následujícím úkolem)  Krásné Velikonoce všem!!!!!

30.3 - 3.4. domácí příprava

Opakování ( Carské Rusko) - odpověz na otázky do sešitu, vyfoť a pošli mailem(pokračuj v předešlé emailové konverzaci kvůli velkému počtu dalších emalových adres. Děkuji)

1. Jakou dědičnou nemocí trpěli Romanovci? Kdo konkrétně nemocí trpěl a jak se přenášela?

2. Co je to pogrom? V kterém státě(státech) k nim docházelo?

3. Co je to samoděržaví ? 

Odpovědi na některé otázky si budeš muset i vyhledadat na netu.

 

novou látku si zapiš do sešitu

Nová látka  :      Turecká ( Osmanská ) říše - její rozpad

 V 19. století hospodářský i politický úpadek kdysi mocné říše Turků

 zájem evropských velmocí o její území => zápas o „dědictví tureckého sultána“

 Velká Británie chce Egypt, carské Rusko prosazuje přímé dělení území (soustřeďuje se na Balkán)

 probíhá národně osvobozenecké hnutí balkánských národů (Srbové, Řekové, Rumuni, Bulhaři) 

  1836: Řecko vyhlašuje nezávislost na Turecku

 Britové pronikají na osmanský trh (likvidace turecké řemeslné výroby)

 rozpor ve východní otázce mezi evropskými velmocemi

      Krymská válka (1853-1856)

 nejprve konflikt mezi Ruskem a Tureckem

 na straně Turecka Velká Británie, Francie a italský Piemont (nechtějí Rusko na Balkáně)

 boje nejdříve na Černém moři, poté vylodění koaličních vojsk na Krymu

 slabé a zaostalé Rusko poraženo

 Turecko více upadá do závislosti na Velké Británii a Francii

 

23. - 27.3. domácí příprava

- opakování látky Viktoriánská Anglie a Sjednocení Itálie a Německa

  odpověz na otázky do školního sešitu a odpovědi mi zárověň přepošli mailem,         messengerem nebo přes bakaláře. Práce bude ohodnocena.

 

1.Proč se stala Velká Británie v 19. století prvořadou světovou velmocí?

2. V čem spočívá význam KOLONIÍ pro zemi, která je získá?

3. Kdy došlo k připojení Irska k Velké Británii?

4. Kdo se zasloužil o sjednocení Itálie? Které události ke sjednocení přispěly?

5. Jaká byla politika Pruska a kdo byl jejím tvůrcem?

6. Proč došlo k prusko-rakouské válce, jaké měla následky?

7. Popiš průběh prusko-francouzké války.

8. Kdy a kde bylo vyhlášeno Německé císařství?

9. Jak ovlivnila válka další vývoj Francie?

10. bonus - Co víš o Modrém mauriciu? ( co, kdy, kde, kdo vlastní)

připomenutí https://www.youtube.com/watch?v=U1K0esnwkUI

 

nové téma : Carské Rusko v 19.století

(připomeň si 2 ruské panovníky z 18.století, o kterých jsme si povídali v rámci osvícenství, kteří chtěli Rusko modernizovat), zhlédni prezentaci, přečti si výtah, zapiš zápis do sešitu - viz dole

https://slideplayer.cz/slide/2788355/

SPOLEČENSKÁ SITUACE V RUSKU

• Neomezená vláda panovníka, podporovaná tisíci úředníky, kteří si zákony vykládali ke svému prospěchu.

• Drtivá většina obyvatelstva byla negramotná, rolníci byli ovládáni šlechtickými  statkáři.

• Reformy v 60. letech povzbudily činnost revolucionářů.

• Vynikla skupina NARODNIKŮ, vzdělaných lidí, kteří pracovali mezi rolníky a chtěli vyvolat revoluci, která by nastolila spravedlivý společenský řád založený na rolnické samosprávě. Revoluci se vyvolat nepodařilo.

HOSPODÁŘSKÁ SITUACE V RUSKU

• V polovině 19. století zaostalý zemědělský stát, který průmyslová revoluce téměř neovlivnila. Teprve zrušení nevolnictví 1861 uvolnilo cestu kapitalismu.

• Rusko mělo ohromné zdroje surovin, a proto do Ruska začal pronikat cizí kapitál–

anglický, francouzský a německý.

• Ke konci 19. století se Rusko rychle industrializovalo. V roce 1900 se stalo např. 4. největším producentem železa na světě, počet průmyslových dělníků dosáhl dvou milionů.

• Přesto pořád drtivá většina obyvatelstva pracovala v zemědělství , které trpělo nedostatkem strojů a patřilo k nejzaostalejším v Evropě. Existoval pořád občinový (termín si vyhledej)systém, který bránil kapitalizaci vesnice.

• Hospodářský rozvoj komplikovala i slabě rozvinutá síť silnic a železnic.

• Technicky a materiálně zaostalá byla i ruská armáda, tradiční opora cara a samoděržaví(=absolutismus).

KRYMSKÁ VÁLKA

• Rusko–turecká válka ve 20. letech 19. století skončila úspěchem Ruska, neboť odle mírové smlouvy mohly proplouvat černomořskými úžinami obchodní lodě všech států–Rusku se tak otevřela cesta do Středozemního moře.

• Další rozpory v řešení otázky osmanské říše vedly v letech 1853–1856 ke krymské válce, která byla největším střetnutím evropských států od napoleonských válek.

• Rusko chtělo posílit své pozice a pod záminkou ochrany křesťanských národů na Balkáně vyvolalo válku s Tureckem . Vyhrávalo. To znepokojilo Velkou Británii a Francii, které nechtěly dovolit, aby se změnila rovnováha sil. Navíc si chtěly samy ještě víc koloniálně podmanit Turecko ( osmanskou říši ).

• Hlavní boje proběhly na Krymu, kde se vylodila britská, francouzská a turecká vojska. Byl obležen a postupně dobyt Sevastopol, hlavní ruská černomořská základna.

• Válka skončila porážkou Ruska.

ZRUŠENÍ NEVOLNICTVÍ

• Už v době krymské války rolníci utíkali na jih. Chtěli bojovat v domnění, že si účastí ve válce dobudou svobodu. Šířila se nespokojenost s vládou, která vyvrcholila po prohrané válce.

• Nový car Alexandr II. ( 1855–1881 ) byl přinucen k reformám. Nechtěl odstranit absolutismus, ale chtěl zabránit revoluci a selské válce. Prohlásil, že je lepší zrušit nevolnictví shora, než čekat na zrušení zdola. Na jaře 1861 nevolnictví zrušil.

• Zrušení nevolnictví uvolňovalo osobní svobodu rolníka. Rolníkům byly vymezeny pozemky, které mohly od statkářů vykoupit. V opačném případě museli statkářům odvádět peníze nebo u něj robotovat. Situace většiny rolníků se tak moc nezlepšila.

• Byly provedeny některé reformy v soudnictví a ve vojsku podle západního vzoru.

• Po nastoupení cara Alexandra III. ( 1881-1894 ) se všechny reformy zastavily.

• Znovu byl obnoven absolutismus ( samoděržaví ),cenzura, odpůrci režimu se ocitli ve vězení nebo ve vyhnanství.

ZÁPIS DO SEŠITU

Rusko v 19.st

- rozlehlá země, ale zaostalá, většina obyvatel žije na venkově, je negramotná

- vládnou Romanovci - absolutismus =SAMODĚRŽAVÍ, nevolnictví

Mikuláš I.(1825-1855)

 • chtěl reformovat samoděržaví, neuznával západní vlivy
 • Rusko bylo poraženo v Krymské válce (1853 -1856)
 • trval na oddanosti carovi a pravoslaví
 • Rusko bylo velmocí a významnou vojenskou silou
 • hospodářsky a sociálně zaostalé

Alexander II. (1855-1881)

 • uvědomoval si nutnost modernizovat Rusko
 • roku 1861 zrušil nevolnictví
 • reformoval soudnictví – zřizování soudů z nezávislými soudci, jednání byla veřejná a obžalovaný měl právo na obhajobu, byly zakázány tělesné tresty
 • byly zavedeny reformy ve školství a armádě – vojenská služba z 25 let zkrácena na 6
 • 1881 byl proveden atentát na cara

Alexander III. (1881 -18894)

 • podněcoval nenávist k Židům(vystěhování do USA)
 • omezoval reformy svého otce, ale změny se mu nepodařilo zastavit
 • obnovil absolutismus,zavedena cenzura
 • represe