Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace

EXKURZE PRAHA - září 2021

Vážení rodiče,
uvažuji, že bych v září (pravděpodobně 21.-26.9. 2021) jela s naší třídou 8.B na poznávací exkurzi do Prahy. Vzhledem k současné situaci s epidemií není jasné, zda se mi akci podaří organizačně zajistit nebo nás nezastaví další vlna. Přesto bych potřebovala vědět, zda se vaše dítě exkurze bude účastnit. Pokud z nějakého důvodu nemůže, prosím, zašlete mi co nejdříve zprávu.
Podle reakcí žáků ve třídě se zdá, že chtějí jet všichni. 

Děkuji.

S pozdravem
Mgr. Radka Piknerová

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

PRACOVNÍ SEŠITY DO AJ nebudeme vyžadovat.

VRACÍM PENÍZE!!

Dnešní dopoledne jsem se dozvěděla, že se paní učitelky, které učí AJ rozhodly, že nebudou požadovat pracovní sešity do AJ. Moc se omlouvají na komplikace.

Jediný žák, kterému se sešit zakoupí, bude Karel Rais.

Všem ostatním žákům tedy částku 252,- Kč vrátím příští týden zpět.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Pracovní sešity  pro 9. ročník

Můžete začít nosit peníze třídní učitelce.

Vyberu za celou třídu a pak předám příslušným pedagogům.

ČJ: 158,- Kč

M: 160,- Kč

Aj: 252,- Kč

---------------------------------

CELKEM: 570,- Kč

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

OBĚDY od 24.5. 2021

Po: 13:05

Út: 12:25

St: 12:25 (kluci), 12:45 (holky)

Čt: 12:25 (kdo nemá NJ), 13:05 (kdo má Nj)

Pá: 12:25 (holky), 13:05 (kluci)

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Výlet do ZOO Lešná

Odjezd: pondělí 21.6.2021 v 7:30 hod. od školy. Před odjezdem je nutné přijít dříve, z důvodu testování na COVID-19. Do budovy školy nemusíte chodit, budeme se testovat v přírodovědné učebně, podle toho, jak budete přicházet.

Příjezd: v odpoledních hodinách, přibližně po 17:00 hod.

Vezmete si s sebou nejlépe do batohu: svačinu na celý den, pití, kartičku pojišťovny, peníze na občerstvení a další útratu (v ZOO je i nové lanové centrum), deštník nebo pláštěnku, pohodlné boty a oblečení.

Vstup, výukový program i autobus budu hradit z třídního fondu. Pokud nebudou finance stačit, příslušnou částku vyberu až po vyfakturování dopravy.

 

Věřím, že nám bude počasí přát a užijeme si společně super den. Těším se.

 

Mgr. Radka Piknerová, vaše tř. učitelka 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

SBĚR PAPÍRU - znovu začínáme

Sběr bude probíhat až do předposlední středy v červnu (23. června) 

každou středu ráno od 7:00 do 7:25

PŘIJÍMÁME POUZE TISKOVINY (LETÁKY, ČASOPISY, NOVINY, KNIHY S ODSTRANĚNÝM PEVNÝM OBALEM).

Žádný jiný papír NESBÍRÁME- knihy s pevným obalem, lepenky, krabice, apod.

Děkujeme!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

KRIZOVÁ POMOC

Dětské centrum Zlín, p.o.

Dobrý den,

naše sociální služba nabízí profesionální odbornou pomoc v krizových situacích.

Pracujeme nejčastěji s tématy: osamělost, úzkost, deprese, šikana, sebepoškozování, rodinné spory a další. V poslední době evidujeme u žáků a studentů škol zvýšený výskyt případů spojených s pandemií, jako jsou izolace, úzkost a sebevražedné myšlenky.

Pracujeme v rámci celého Zlínského kraje. Služba je zdarma.

Propagační video o službě:

https://www.youtube.com/watch?v=w18d_XhiNG8

 

S pozdravem

Mgr. Marek Mikláš

ředitel

marek.miklas@dczlin.cz

+420 731 168 559

www.dczlin.cz

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych znovu upozornila, že distanční výuka je ze zákona povinná. Přítomnost v online výuce také (tzv. meet). Pokud se žák/žákyně nemůže účastnit online výuky, musí mít řádnou omluvenku v omluvném listu a musí být informován třídní učitel.

Omluvný list ofotíte a pošlete třídnímu učiteli. Pokud žák neplní úkoly v distanční výuce, považuje se to také jako absence v předmětu a platí zde opět nutné omluvení rodiči.

Absenci ve výuce vašich dětí můžete sledovat prostřednictvím aplikace "BAKALÁŘI", kde učitelé absenci každý den značí.

Děkuji za pochopení a doufám ve vaši spolupráci.

Pěkný den a přeji pevné zdraví.

R. Piknerová

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Prosím všechny o podrobné prostudování nového metodického pokynu - viz NOVINKY web ZŠ Polešovice

Pro jistotu zde ještě z tohoto dokumentu znovu uvádím způsob omlouvání při distanční výuce.

5. Omlouvání absence Distanční výuka je pro žáky povinná. Úkoly zadané asynchronně nebo formou offline výuky musí žák splnit vždy. Absence se posuzuje podle rozsahu vypracovávání úkolů. Ze závažných důvodů může žák/zákonný zástupce požádat vyučujícího o prodloužení termínu vypracování úkolu formou soukromé zprávy na Učebně Google (Google Classroom). Neúčast na synchronní výuce musí být 2 omluvena zápisem v omluvném listu a doručením třídnímu učiteli (např. vyfocením omluvného listu a odesláním na školní emailovou adresu). Zákonný zástupce může požádat o náhradní způsob realizace synchronní výuky.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Organizace výuky školního roku 2020/2021

Prosím rodiče, aby se seznámili s organizací školního roku před třídní schůzkou, která bude 18.9. 2019.

Organizace výuky-stáhnout zde

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Prosím rodiče i žáky o sledování všech informací na "Bakalářích". Jedná se o důležitý komunikační a informační kanál. Především v současné, pro všechny složité době.

Pokud někdo z nějakého důvodu nemá přístupové údaje, stačí kontaktovat pana uč. Pavla Loskota (pavel.loskot@zspolesovice.cz). Ten vám je vygeneruje.

Budu se také snažit každou novou informaci, která bude důležitá pro rodiče i děti vkládat zde na stránky naší třídy.

Distatnční výuka (pokud by znovu nastala) je nyní ze zákona povinná a žáci tedy musí z domu pracovat podle pokynů a jsou i běžně hodnoceni.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

V tomto školním roce vás budou čekat tyto předměty a tito učitelé:

ČESKÝ JAZYK - Mgr. Michaela Blahová

MATEMATIKA - Mgr. Veronika Procházková

ANGLICKÝ JAZYK - Mgr. Silvie Furišová, Mgr. Irena Bělohradová, V. Tihlaříková

NĚMECKÝ JAZYK Mgr. Ivana Vaďurová

PŘÍRODOPIS: Mgr. Radka Piknerová

CHEMIE: Mgr. Radka Piknerová

DĚJEPIS: - Mgr. Michaela Blahová

ZEMĚPIS - Mgr.  Jiřina Martykánová

FYZIKA - Mgr. Jiřina Martykánová

OBČANSKÁ VÝCHOVA - Mgr. Zuzana Pleváková

RODINNÁ VÝCHOVA - Mgr. Veronika Procházková

HUDEBNÍ VÝCHOVA - Mgr. Pavel Loskot

TĚLESNÁ VÝCHOVA - Mgr. Renata Šimková (chlapci i děvčata)

PRACOVNÍ ČINNOSTI - Mgr. Petra Andrýsková (děvčata), Mgr. Jan Wurst (chlapci 7.A a B)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Mgr. Zdeněk Gajdoš (kluci i děvčata)

Volitelné předměty

Přírodovědná praktika: Mgr. Radka Piknerová

Informační technologie: Mgr. Jan Wurst

Anglická konverzace: Mgr. Silvie Furišová

Dramatická výchova: Mgr. Michaela Blahová

Domácnost: Mgr. Jiřina Martykánová

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Pokud by Vám něco nebylo jasné, neváhejte mě kontaktovat na školní

e-mail: radka.piknerova@zspolesovice.cz

Těším se na spolupráci s Vámi a čas strávený s Vašimi dětmi.

tř. učitelka, Mgr. Radka Piknerová