Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Hallo meine Damen und Herrn!

 

 

Učivo je nyní určeno jen pro ty, co budou v NJ pokračovat ve studiu na nové škole!

 

Nová lekce 8 

slovíčka na téma Ferien und Reisen v PS str.80

zopakuj si názvy kontinentů a zemí v PS str.72/1,2

poslech.cv.3 zde

gramatika - minulý čas

Zatím jsme si stihli vysvětlit pouze PRÉTERITUM - min.čas jednoduchý shrnutí prezentace

PERFEKTUM - min.čas složený : skládá se z pomocného slovesa ( sein, haben) a příčestí minulého ( koncovka -t nebo -en , případně předpona ge-) viz uč. str. 68  prezentace

                                          shrnutí a procvičení

 

Zde si můžete otestovat znalost slovíček

 

Nová lekce 7

slovíčka na téma oblečení str.71 - zvýrazni si pouze ve 2.sloupci slovíčka k tématu Die Kleidung(oblečení) - pods.jména i slovesa

gramatika - do sešitu si vyčasuj sloveso nosit = tragen (pozor, je to nepravid. sloveso) a mít na sobě = anhaben (odluč.předpona)

                 - opakování přivlast.zájmen 

12+ possessivpronomen tabelle | exeter-ca.com

procvičení  - PS 67/12( pozor, oblečení bude ve 4.pádě) , 13, 14, 15

 

1. Modální slovesa - probrány již máme müssen, mögen, können( připomínám časování : 1.a3.osoba v jedn.čísle stejná - ich muss, ich mag, ich kann), pokud jste zapomněli, najděte si v sešitě

  Nové sloveso wollen - chtít  1. ich will         wir wollen

                                          2. du willst       ihr wollt

                                          3. er will           sie wollen

doplň PS 58/13

2. spojka proto = DESHALB pořádek slov po ní je : přísudek,podmět

Ve světě je pandemie, proto nemůžeme být normálně ve škole. 

In der Welt gibt es eine Pandemie, deshalb können wir nicht normal in der Schule sein.  

do šk.sešitu napiš své 2 věty se spojkou deshalb.

PS 58/14 doplň již dané vedlejší věty. Pozor v v sedmé větě chybí záporka nicht - ins Kino nicht gehen können 

 

Ke kontrole zasílejte mailem obě cvičení i s větami ve šk.sešitě.

---------------------------------------------------------------------------------

Wie geht's euch? Na ja, ich weiß, ihr habt viele Aufgaben in Tschechisch und Mathematik. Und das ist in der Ordnung. Aber wir dürfen auch an Deutsch nicht vergessen. Kein Stress, bitte! Wir werden langsam wiederholen und dazu etwas Neues lernen. Also , viel Spaß!!!

Und wir beginnen mit dem lustigen Lied :

https://www.youtube.com/watch?v=_kvTZay05Ng

und hier bitte TANZEN !! https://www.youtube.com/watch?v=-ZUIRyg3MOY

Nach der Quarantäne tanzen wir zusammen. Schreibt mir , bitte, ob euch das Lied gefällt.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Ich grüsse euch. Zdravím vás.

Nikdo z vás mně nenapsal odezvu na písničku.  ......  Takže už najedeme naostro!  Čekají nás Velikonoce (Ostern) a vy mně, bitte, napíšete velikonoční pozdrav( Grußkarte). In Deutsch!!!   

Navíc popíšete roční období JARO - počasí, přírodu, co slavíme, co děláme. 

Rozsah 8-10 vět

inspirace PS slovíčka str.71, uč.60-62, do googlu překladače zadávej pouze slovíčka, ne celé věty!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Číst nesmysly nebudu, jinak budu práce vracet. Používej jednoduché hlavní věty, ne vedlejší. Pozor na pořádek slov, časování a 3. a 4. pád.

Nejzazší termín zaslání  14.4.   MAILEM! Děkuji 

Polizei bestätigt offiziell: Osterhase darf Eier trotz Corona ...

https://www.youtube.com/watch?v=TFfdjkUrrDE&t=88s