Škola ve škole

Přípravná třída - 15. ZŠ Most

Rozvrh hodin

1.
2.
3.
4.
5.
PO
M
AJ
ČJ
ČJ
PRV
ÚT
ČJ
ČJ
M
M
PRV
ST
AJ
TV
ČJ
ČJ
HV
ČT
AJ
M
ČJ
ČJ
 
M
TV
ČJ
VV

Týdenní plán 3. 10. - 7. 10. 2022

Nejsou marodi či jiní absentéři, nepíši plán, který se stejně vyvíjí a mění v čase. V okamžiku, kdy některé dítě není ve škole, má po návratu do ní dva dny na dokončení veškeré práce, poté je k němu přistupováno jako k ostatním přítomným. Proto je vždy rozumné pracovat i doma, což většina z vás dělá, podle aktuálního zdravotního stavu dítěte a organizačních možností celé rodiny. Na vyžádání sepíši přibližný plán, cokoli připravím a zašlu po vámi pověřené osobě nebo nechám ve ŠD, neboť je to dobrý způsob, který nikoho z nás časově nelimituje. Po návratu dítěte do školy v případě potřeby dovysvětlím, docvičím, pomohu s čímkoli. Není ale v mých silách, a především pak v silách dítěte, dohnat třeba čtrnáct dnů v hodinových kurzech po vyučování, v odpoledních hodinách, jež mají být věnovány zájmovým činnostem a odpočinku.

Pondělí          

Český jazyk
Pracovní sešit strana 15
ČJ-Š dle přílohy
Hravá čítanka strana 24 a 25
Jako DÚ ofocený list s balonem - hlásková stavba slova

Matematika
Práce s násobky 6
Ofocený list s bonbony

Prvouka
Povídání a zápis do MO o obci Vážany, dle přílohy

Úterý  

Český jazyk
D - dle PS strana 13/cvičení 19
Pracovní sešit strana 16
PC procvičování skupin

Matematika
M-SP, jenom výsledky násobení
Ofocený list s dveřmi, část ve škole, část jako DÚ
Matematika strana 20/slovní úlohy 18, 19, 22, 23 a 24
Ofocený list s bludištěm násobků 5
Ofocený list na nákupy v cukrárně

Prvouka
Povídání a zápis do MO o obci Tučapy, dle přílohy

Středa               

Český jazyk
Pracovní sešit strana 17 dole, horní polovina jako DÚ
SP - hádanky s abecedou
Hravá čítanka strana 82 a 83
PC procvičování

Čtvrtek       

Český jazyk
D - běhací, karty s párovými souhláskami
Pracovní sešit strana 19
Práce skupin na ofocených listech - slova příbuzná

Matematika
M-SP, jenom výsledky dělení
Ofocený list s bludištěm násobků 6
Dokončení ofoceného listu s cukrárnou
Jako DÚ učebnice strana 20/cvičení 20, jen výsledky do M-DÚ

Pátek

Český jazyk
Vycházka

Matematika
Vycházka


Třídní schůzky, konzultace                    

- společná 15. 9. 2022 v 16.00 hod.
- společná 23. 11. 2022 v 16.30 hod.
- společná 20. 4. 2023  v 16.30 hod.
- individuální kdykoli dle potřeby
- skupinová dle domluvy


Termíny prázdnin   

Podzimní prázdniny 26. 10 a 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny 23. 12. 1022 - 2. 1. 2023 včetně
Výpis pololetního vysvědčení 31. 1. 2023
Pololetní prázdniny 3. 2. 2023
Jarní prázdniny 13. 2. - 17. 2. 2023
Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023
Závěrečné vysvědčení 30. 6. 2023
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2023

Soubory