5.A

Vítejte na stránkách naší třídy!

Milá třído, rodiče,

veškeré informace se dozvíte na těchto stránkách, v případě jakýchkoli dotazů mě můžete kontaktovat na bohuslava.tryskova@zspolesovice.cz

Fotky z třídních akcí naleznete zde.

Bohuslava Trýsková

TŘÍDNÍ SCHŮZKA

Blíží se termín třídní schůzky, která bude tentokrát probíhat online přes Google Classroom. Aby nedocházelo k překrytí s jinými třídami, ve…

Číst více

Upozornění

Milí rodiče, ráda bych Vás informovala, že u některých žáků ve škole se objevily vši. Tímto bych Vás zároveň chtěla požádat, abyste dětem…

Číst více

Slavnosti dýní

Dne 2. 11. nás čeká projektový den “Slavnost dýní”. Ráda bych tímto poprosila, aby si žáci na tento den přinesli dýně k vyřezávání. Mohou…

Číst více

Dětský klub

Vážení rodiče, i v tomto školním roce budou mít možnost žáci 5. tříd navštěvovat dětský klub. Přihlášky do dětského klubu si mohou žáci…

Číst více

Rozvrh hodin

  1 2 3 4 5 6 PO Čj Ma Aj Tv Hv Pč ÚT Vla Čj Čj Ma Pří   ST Aj Ma Čj Tv Čj   ČT Čj Pří Ma Ma Inf   PÁ Čj Vv Vv Aj Vla …

Číst více

Vyučující

Český jazyk - Eva Andrýsková Matematika – Mgr. Veronika Procházková Anglický jazyk, pracovní činnosti – Mgr. Bohuslava Trýsková Přírodověda…

Číst více

Matematika

Milé děti, těším se na vás a na naše společné hodiny.  https://www.kryptograf.cz/category/obrazkove-hadanky/ Co budete potřebovat do…

Číst více

Vlastivěda

Vážení rodiče, podobně jako do předmětu přírodověda, také do vlastivědy vás prosím o spolupráci při vzdělávání vašich dětí a o zajištění…

Číst více

Přírodověda

Vážení rodiče, prosím o spolupráci při vzdělávání vašich dětí a zajištění pomůcek. Žáci budou do hodin přírodovědy potřebovat: 1.…

Číst více