Povinné informace dle zákona 106/1999

Označení a uvozovací textObsah položky
1. NázevZákladní škola, Polešovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založeníZákladní škola zřízená místním samosprávným celkem
Adresa zřizovatele: Městys Polešovice, Polešovice 242, 687 37 Polešovice 
3. Organizační struktura

Organizace se skládá ze součástí:

Základní škola

Školní družina

Školní klub

Školní jídelna

4. Kontaktní spojení 
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola, Polešovice, okres Uherské Hradiště,p.o.

Polešovice 600

687 37 Polešovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 

Základní škola, Polešovice, okres Uherské Hradiště, p.o.

Polešovice 600, 687 37 Polešovice 
4.3 Úřední hodinyPo – Pá 7:30 – 15:00
4.4 Telefonní čísla572 593 161
4.5 Čísla faxu 
4.6 Adresa internetové stránkyhttp://www.zspolesovice.cz
4.7 Adresa e-podatelnyzspolesovice@zspolesovice.cz

 

 

ID datové schránky:

4p2mq9t

 
4.8 Další elektronické adresy 
5. Případné platby lze poukázatČíslo účtu: 181172732/0300, vedený u ČSOB Uherské Hradiště
6. IČ75 02 29 66
7. DIČCZ75022966
8. Dokumenty-
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina

Školní vzdělávací program

8.2 RozpočetRozpočet 2018 - schválený zřizovatelem
9. Žádosti o informaceOsobně v kanceláři ředitele, elektronicky na adrese e-podatelny, datovou zprávou
10. Příjem žádostí a dalších podáníOsobně v kanceláři ředitele, elektronicky na adrese e-podatelny, datovou zprávou
11. Opravné prostředkyProti rozhodnutí lze, podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu, do 15 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání prostřednictvím ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Polešovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín.
12. FormulářeŽádosti
13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací

Všechny situace, kdy škola rozhoduje o právech a povinnostech dítěte, jsou řešeny ve správním řízení, následovně:

a) zákonný zástupce podá žádost k řediteli školy

b) žádost je zaevidována a je založen spis

c) pokud je žádost úplná, ředitel školy vydá rozhodnutí do 30 dnů

d) pokud není možné vydat rozhodnutí, řízení se přeruší a ředitel školy vyzve žadatele o doplnění podání ve stanovené lhůtě

e) po doplnění žádosti vydá ředitel rozhodnutí

f) pokud není žádost řádně doplněna a není možné rozhodnout, vydá ředitel rozhodnutí o ukončení řízení

 

14. Předpisy-
14.1 Nejdůležitější používané předpisyŠkolní řád
14.2 Vydané právní předpisy 
15. Úhrady za poskytování informací 
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informacíSazebník úhrad za poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 
16. Licenční smlouvy 
16.1 Vzory licenčních smluv 
16.2 Výhradní licence 
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2015/2016

Výroční zpráva 2016/2017

Soubory