Erasmus opět na škole!

Od 1. září 2019 je naše škola opět součástí mezinárodního partnerství škol Erasmus+. Tentokrát se jedná o partnerství 5 zemí, a to z Finska, Švédska, Litvy, Polska a České republiky. Úspěch je to o to větší, že jsme poprvé podávali žádost o grant jako hlavní koordinátor a ve velké konkurenci uspěli.

Co je obsahem projektu?

Stručně řečeno: zdravý životní styl. Projekt se jmenuje Europe in S.H.A.P.E., tedy Evropa v kondici. Každé písmeno ve slově SHAPE představuje jedno slovo týkající se zdravého životního stylu:

Sport
Health (zdraví)
Addictions (závislosti)
Prevention (prevence)
Education (vzdělávání – zaměřeno zejména na výchovu ke zdraví)

Uvědomujeme si, jak se dnešní sedavý způsob života podepisuje na zdraví nás všech, a chceme, aby děti pochopily, že své zdraví mají často ve svých rukou. Projektové aktivity se budou týkat všech pěti témat obsažených v názvu. Žáci budou sportovat, učit se jíst zdravě, budeme do školy zvát odborníky na závislosti, zaměříme se na prevenci, budeme zkoumat, jak se žije v jiných zemích a srovnávat, co jinde dělají lépe nebo hůře ve vztahu ke zdraví, atd.

Mezi další přínosy projektu patří:

  • zlepšení schopnosti používat angličtinu v psaném i mluveném projevu,
  • nová přátelství na evropské úrovni,
  • schopnost používat eTwinning,
  • zlepšení komunikativních schopností, zejména týmové komunikace a prezentačních dovedností,
  • poznávání cizích zemí a možnost srovnávání.

Projekt je určen zejména pro žáky 2. stupně, ale na některých aktivitách se budou podílet i mladší děti. Průběh i výsledky projektových aktivit můžete sledovat na webových stránkách školy, popř. v projektovém koutku v přízemí školy.

Doba trvání projektu:  1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

(Původně byl projekt na 2 roky, tedy do 31. 8. 2021, ale vzhledem k situaci s pandemií Covid-19 jsme požádali o prodloužení projektového období a národní agentura naši žádost schválila.)

Projekt Erasmus+ je realizován za finanční podpory Evropské unie.

Veškeré informace můžete sledovat na webových stránkách projektuzde