Eduroam

Naše škola je připojena k eduroam

Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola se do projektu zapojila v roce 2019. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Jeden účet, kdekoliv

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace.

Použití roamingu je jednoduché, řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť eduroam k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu

eduroamu se používá uživatelské jméno sestávající ze dvou částí - samotného uživatelského jména a realmu. Za uživatelské jméno, na něž jste zvyklí z ostatních systémů (domény) školy, budete v rámci roamingu přidávat @zspolesovice.cz. Než budete moci roaming využívat, budete si také muset nastavit eduroam heslo.

Nastavení uživatelských zařízení pro připojení k eduroamu

Pro bezpečné připojení k eduroamu nestačí jen zadat jméno a heslo. Musíte si nastavit i kontrolu certifikátů, nejsnazší je to učinit pomocí eduroam CAT, viz dokumentace na eduroam.cz.

Pro ruční nastavení budete potřebovat následující informace:

  • název sítě (SSID): eduroam
  • protokol připojení: 802.1x
  • zabezpečení a šifrování: WPA2/AES
  • ověřování: PEAP (alternativně TTLS)
  • vnitřní autentizační protokol: MS-CHAPv2
  • jméno RADIUS serveru: rad1.zspolesovice.cz
  • certifikační autorita: CESNET CA
  • IP adresa je přidělována automaticky prostřednictvím protokolu DHCP

Pokryté prostory
eduroam je vysílán v vnitřních prostorách školy krom tělocvičny a jídelny.

Filtrování provozu
Provoz žáků školy je filtrován v souladu se zákony ČR.

Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465 nebo TCP/587).

Podpora

Uživatelé naší školy se mohou obracet na email servis@administratori.cz nebo telefon +420 576 013 012.

Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat primárně ve své domovské instituce, tedy té, která jim poskytla účet.

Our school is connected to eduroam network

Eduroam (education roaming) is the secure, world-wide roaming access service developed for the international research and education community. Eduroam allows students, researchers and staff from participating institutions to obtain Internet connectivity across campus and when visiting other participating institutions by simply opening their laptop. Our Institute has been connected to this network in 2012.

One account. Anywhere.

Registred user can access to this wireless network (anywhere, where this neteork is available) with one user account. Your main Institute is where your account can be managed and created.

This service is free of charge.

Aktivation of eduroam account

Your eduroam account has two parts - username and @zspolesovice.cz as a username when roaming. Before you can use roaming, it is necesarry to take you password from school.

Setting up user devices to connect to eduroam

For secure connection is not only username and password needed. You have to setup certificate check. The easiest way is eduroam CAT.

For manual setup you will need following informations:

Network name (SSID): eduroam

Connection protocol: 802.1x

Security and encryption: WPA2/AES

EAP method: PEAP

Phase 2 authentication: MS-CHAPv2

IP radius server: rad1.zspolesovice.cz

CA: CESNET CA

IP adress is automatically assigned via DHCP

Coverage
eduroam is available throughout the school

Network filtering
Network traffic is filtered in accordance with the laws of the Czech Republic.

The traffic of visitors is not affected, except filtering outgoing SMTP traffic (TCP/25), for sending your email, please use SMTPS (TCP/465) or Submision (TCP/587).

Helpdesk

Our school users can contact helpdesk via email servis@administratori.cz or phone +420576013012.