Školní knihovna

Školní knihovna v naší škole čítá zhruba 2500 svazků.

Knihy jsou rozděleny do dvou základních kategorií (pro mladší a starší čtenáře), dále pak dle oborů.

Vypůjčit si knížku může přijít každý žák školy. Výpůjční doba je zpravidla 2 měsíce.

Otevírací doba ve školní knihovně:

pondělí 13:00 - 14:00 hodin

pátek: 12:00 - 13:00 hodin
 

Čtenářský poplatek: 20 Kč na školní rok.


Pravidla knihovny

  • Knihovna je určena pro žáky ZŠ Polešovice a slouží k půjčování knih.
  • Roční poplatek čtenáře knihovny činí 20 Kč.
  • Každý čtenář si může vypůjčit domů tři knížky, další až po jejich vrácení.
  • Výpůjční doba je omezena nejdéle na 2 měsíce. V případě pozdního vrácení vypůjčených knih zaplatí čtenář poplatek za prodlevu v hodnotě 1 Kč za knihu.
  • V případě ztráty knihy přebírá čtenář na sebe závazek uhradit knihu v plné výši její kupní ceny.
  • Do knihovny vstupujeme bez aktovek a batohů.
  • Podmínkou pobytu v knihovně je slušné chování a klid.

Klub mladých čtenářů

Vážení rodiče,

také v tomto školním roce vám budou nabízeny knihy Klubu mladých čtenářů za zvýhodněné ceny. I jejich četbou mohou vaše děti zkvalitňovat své čtenářské schopnosti a dovednosti.

Čtyřikrát ročně budete mít možnost vybírat z katalogů nakladatelství Albatros, jejichž ucelenou řadu knih najdete zde.

Tato nabídka bude obohacena ještě o knihy nakladatelství Grada, jejichž nabídku naleznete zde.

Osloví-li vás při prohlížení těchto stránek třeba i kniha pro dospělé čtenáře, po domluvě je jistě možné objednat i tu.Akce 2016 | Městská knihovna v Morkovicích

Veškeré objednávky bude přijímat p. uč. Pavla Kubišová, nejlépe vždy v průběhu čtrnácti dnů od distribuce katalogů.

Nestihnete-li nějakou knihu objednat v tomto termínu, můžete tak učinit později, prosíme však spíše jen ve výjimečných případech a po dohodě. O knihách připravených k vyzvednutí budete informováni, předání proběhne po úhradě odpovídající částky. Není nutné platit předem. V případě potřeby neváhejte využít kontaktu pavla.kubisova@zspolesovice.cz.

Na spolupráci s malými i velkými čtenáři se těší důvěrník KMČ p. uč. Pavla Kubišová