Pobočky ZUŠ

Pobočka ZUŠ Uherské Hradiště

V budově ZŠ v Polešovicích působí pobočka Základní umělecké školy Uherské Hradiště. Vyučuje se zde hra na klavír, klávesy, varhany, flétnu, housle, violoncello a klarinet. 

Od školního roku 2024/2025 bude výuka rozšířena o obor Sólový zpěv. Ten bude vyučovat pí uč. Adéla Trubačíková DiS.

Kompletní informace o naší škole včetně elektronické přihlášky najdete na webových stránkách školy www.zusuh.cz
 

Pavel Berka, vedoucí pobočky 
tel. 608 777 237
pavel.berka@zusuh.cz
 

NÁSTROJVYUČUJÍCÍ
klavír, varhany, klávesyPavel Berka, dipl. um.
klarinet, zobcová flétnaMgr. art Jana Verbíková Orechovská 
violoncelloMgA. Aneta Chlachula
hudební nauky, housleMarek Ovčáčík

Fotka z našeho absolventského koncertu v červnu 2023

 

Pobočka Slovácko

Základní uměleckou školu Slovácko založili v roce 2015 v Uherském Hradišti manželé Kristina a David Hrubí. V témže roce rozšířila škola svoji působnost také na pobočky a vyučuje převážně v základních školách na Uherskohradištsku.
V ZŠ Polešovice zatím učíme ve výtvarném oboru.1

Přijímací talentové zkoušky probíhají vždy na konci školního roku v ohlášených termínech. Další informace najdete na www.zusslovacko.cz.