Pobočky ZUŠ

 

Pobočka ZUŠ Uherské Hradiště

V budově naší základní školy působí Základní umělecká škola Uherské Hradiště. Na pobočce Polešovice se vyučuje hra na klavír, klávesy, varhany, flétnu, violoncello a klarinet. Od školního roku 2022/2023 zde bude probíhat i výuka hry na housle a plánujeme vznik cimbálové muziky. Přestože oficiální termín přijímacích zkoušek je už na námi, na možnost přijetí se můžete informovat u vedoucího pobočky Pavla Berky na telefonu 608777237, nebo na mailu pavel.berka@zusuh.cz

Kompletní informace o naší škole najdete na stránce www.zusuh.cz

NÁSTROJVYUČUJÍCÍ
klavír, varhany, klávesyPavel Berka, dipl. um.
klarinet, zobcová flétnaMgr. art Jana Verbíková Orechovská 
violoncelloBcA. Aneta Pelcová
hudební naukyMarek Ovčáčík

 

Pobočka Slovácko

Základní uměleckou školu Slovácko založili v roce 2015 v Uherském Hradišti manželé Kristina a David Hrubí. V témže roce rozšířila škola svoji působnost také na pobočky a vyučuje převážně v základních školách na Uherskohradištsku.
V ZŠ Polešovice zatím učíme ve výtvarném oboru, který vede zkušená učitelka, výtvarnice Mgr. Jana Široňová.1

Přijímací talentové zkoušky probíhají vždy na konci školního roku v ohlášených termínech. Další informace najdete na www.zusslovacko.cz.