EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Na naší škole pracuje koordinátor EVVO. Mgr. Radka Piknerová
e-mail: radka.piknerova@zspolesovice.cz

Den Země 2. stupeň

Jarní prosluněné dopoledne patřilo připomenutí Dne Země – kvůli nepříznivému počasí přeloženého na 9. květen. O to více slunečních paprsků…

Číst více

Den Země 1. stupeň

  Každoročně si s dětmi připomínáme 22.4. Den Země. Tradiční trasa s plněním úkolů má u dětí úspěch, proto i letos vyrazily věkově…

Číst více

Slavnosti podzimu

Tak jako každý rok pořádala ZŠ Polešovice v pestrobarevném podzimním čase setkání všech milovníků přírody. Tvořivost a fantazie každé třídy…

Číst více

Akce

zaměřené na  environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu  v naší škole další FOTOGRAFIE Z AKCÍ NALEZNETE ve FOTOGALERII (Společné) …

Číst více

Třídíme odpady

Běžnou součástí života naší školy je třídění a snaha o recyklaci odpadů. V každé třídě, odborné učebně a na chodbách najdeme koše na…

Číst více

Projekty EVVO

Aktuálně realizované projekty ŠABLONY J.A.K. - inovativní metody ve výuce Přírodovědný kroužek Objevuji své tělo Projekty realizované v…

Číst více

Globální výchova

GLOBÁLNÍ VÝCHOVA nejen při projektových dnech. FAIR TRADE Férový piknik  Jednou ročně pořádáme v areálu školy společnou snídani žáků,…

Číst více

Výukové programy

Ekologické výukové programy Spolupráce se středisky a centry ekologické výchovy (SEV, CEV) a dalšími nevládními organizacemi. Aktivity…

Číst více

Přírodovědný kroužek

  Žáci 1.-5. ročníků s hlubším zájmem o přírodu a ekologii mají možnost se přihlásit do přírodovědného kroužku. Hravou a zábavnou formou se…

Číst více