EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Na naší škole pracuje koordinátor EVVO. Mgr. Radka Piknerová
e-mail: radka.piknerova@zspolesovice.cz

Akce

zaměřené na  environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu  v naší škole další FOTOGRAFIE Z AKCÍ NALEZNETE ve FOTOGALERII (Společné) …

Číst více

Třídíme odpady

Běžnou součástí života naší školy je třídění a snaha o recyklaci odpadů. V každé třídě, odborné učebně a na chodbách najdeme koše na…

Číst více

Projekty EVVO

PROJEKT CO2 LIGA I v této nelehké době, kdy se žáci setkávají společně spíše pomocí obrazovek počítače, se žáci naší školy podílejí na…

Číst více

Globální výchova

GLOBÁLNÍ VÝCHOVA nejen při projektových dnech. FAIR TRADE Férový piknik  Jednou ročně pořádáme v areálu školy společnou snídani žáků,…

Číst více

Výukové programy

Ekologické výukové programy Spolupráce se středisky a centry ekologické výchovy (SEV, CEV) a dalšími nevládními organizacemi. Aktivity…

Číst více

Přírodovědný kroužek

Žáci 1.-5. ročníků s hlubším zájmem o přírodu a ekologii mají možnost se přihlásit do přírodovědného kroužku. Hravou a zábavnou formou se…

Číst více