EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Na naší škole pracuje koordinátor EVVO. Mgr. Radka Piknerová
e-mail: radka.piknerova@zspolesovice.cz

Akce

zaměřené na  environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu  v naší škole FOTOGRAFIE Z AKCÍ NALEZNETE ve FOTOGALERII (Společné) https:/…

Číst více

Školní zahrada

Projekt  Školní zahrada jako komunitní centrum  obce byl realizován po celý školní rok 2013/2014. Smyslem projektu, který byl…

Číst více

Třídíme odpady

Běžnou součástí života naší školy je třídění a snaha o recyklaci odpadů. V každé třídě, odborné učebně a na chodbách najdeme koše na…

Číst více

Projekty EVVO

PROJEKT CO2 LIGA I v této nelehké době, kdy se žáci setkávají společně spíše pomocí obrazovek počítače, se žáci naší školy podílejí na…

Číst více

Globální výchova

GLOBÁLNÍ VÝCHOVA nejen při projektových dnech. FAIR TRADE Férový piknik v trávě Jednou ročně pořádáme v areálu školy společnou snídani…

Číst více

Výukové programy

  Ekologické výukové programy Spolupráce se středisky a centry ekologické výchovy (SEV, CEV) a dalšími nevládními organizacemi.

Číst více

Přírodovědný kroužek

V naší základní škole mají žáci možnost se přihlásit do přírodovědného kroužku Žáci s hlubším zájmem o přírodu a ekologii se seznamují…

Číst více