Škola po škole

deti - DDM Třinec

Příprava do školy 

Pondělí 30. 1. 2023

Pracovní sešit na vyjmenovaná slova
V pracovním sešitě pracuj na vlepeném listu s obrázkem ulity.

Úterý 31. 1. 2023

Ofocený list na zaokrouhlování
Na ofoceném listu potrénuj zaokrouhlování na desítky i na stovky.

Středa 1. 2. 2023

---

Čtvrtek 2. 2. 2023

---

Pátek 3. 2. 2023

---

PC procvičování  

Český jazyk 
Pádové otázky
Pádové otázky, určování pádu
Určování pádu
Kategorie podstatných jmen
Vyjmenovaná slova po M
Vyjmenovaná slova po M - chytáky
Pravopisný trenažér na M
Procvičování všech vyjmenovaných slov

Matematika
Procvičování násobení a dělení
Procvičování násobení a dělení
Řazení čísel do 1 000
Porovnávání čísel do 1 000
Matematické pětiminutovky
Pamětné sčítání a odčítání do 1 000 bez přechodu desítky
Pamětné sčítání a odčítání do 1 000 s přechodem desítky
Písemné sčítání a odčítání do 1 000
Zaokrouhlování na stovky
Dělení se zbytkem
Násobení a dělení mimo obor násobilek

Prvouka
Světové strany hlavní a vedlejší
Určování světových stran
Určování světových stran
Skupenství látek

Já, pirát sedmi moří 

V minulém školním roce mohly děti obohacovat své znalosti a dovednosti při aktivitách, které byly motivovány celoročním třídním projektem o detektivech a určeny pro samostatné domácí využití. Ani letos tomu nebude jinak. Ač v námořnickém či pirátském duchu, znovu se pokusím nabídnout něco navíc pro ty, kteří mají čas i chuť a chtějí svému dítěti, a možná i sobě, rozšířit obzory. Činnosti budou různorodé a mnohdy přesahující úroveň aktuálních znalostí třeťáka. Proto záleží opravdu na každém, zda vůbec, příp. co zdolá, jde o naprosto dobrovolnou záležitost. Pro potřeby jakéhokoli písemného zápisu je určen sešit Plavba na Ostrov pokladů, který budou děti odevzdávat opět vždy až na konci měsíce na místo k tomu určené.

LEDEN

Pirátské putování (PP)

1. Hádanka
Název největšího oceánu na světě.

2. Hádanka
Název nejmenšího oceánu na světě.

Čtenářské námořní míle (ČNM)

1. Rody nejen podstatných jmen 
V tomto měsíci budeme stále procvičovat určování rodu podstatných jmen, i jejich dalších kategorií. Také tento úkol je zaměřen na rody, ovšem poněkud jiného druhu, půjde o rody šlechtické. Zjisti alespoň tři šlechtické rody, které v minulosti vlastnily hrad Buchlov. Do celkového počtu připiš ještě dva další. Může jít třeba o zbývající vlastníky hradu nebo o jiné rody, které dosud žijící na území celé naší republiky.

2. Kalendář
V čítance (modrý přebal) na straně 77 najdeš úryvek Ludvíka Středy Kalendář. Přečti si ho a potom popros někoho doma, aby si s tebou "zahrál" rozhovor mezi tetou Alenou a Matějem. Můžete zcela využít textu v čítance, ale můžete si klidně vymýšlet vlastní rýmy. Povede-li se vám nějaký obzvlášť úsměvný, můžeš ho napsat do sešitu Ostrov pokladů. Na stejné místo ti každý, kdo si s tebou tuto hru zahraje, nakreslí smajlíka. Jsem zvědavá, kolik "hráčů" přemluvíš.

Matematické pohádky (MP)

1. O ledovém království
Ten den bylo opravdu nádherně, venku mrzlo jen praštělo, okna pokrývaly ledové květy. U ojíněného stolu seděla královská rodinka - král Zmrzlík ze Zmrzlinova, královna Jinovatka a jejich synové - Pankrác, Servác a Bonifác. K obědu se podávaly rampouchy v ledové omáčce s báječnými ledovými kaštany jako přílohou. Tato specialita studené kuchyně se podávala proto, že přijel na návštěvu i děda Mráz a babička Sibirka. Nejmladší Bonifác chtěl půjčit berlu Mrazilku, ale děda Mráz nechtěl ani slyšet. Ale Pankráci, který byl dvakrát starší než Bonifác, Mrazilku děda půjčil. Servác, o čtyři roky mladší než Pankrác, nechtěl zůstat pozadu, a tak si od babičky vypůjčil rychlomrznou konvici - Hrnečku, mraz. Během odpoledne tak kluci užili spoustu legrace při hře na schovávanou ve sněhové vánici a při kotrmelcování v lavinách. Vítěz soutěže o největší krupobití dostal bonbóny - ledovky. Královna se na své syny dívala a pak povídá: "Můj drahý zmrzlý, zdalipak víš, že našim synům je dohromady tolik co tobě - tedy 51 let." Královští bratři to slyšeli a vám, děti, vzkázali: "Bude zima, bude mráz, vypočti kolik je každému z nás!"

2. Pasáček vepřů
To vám bylo tak. Princezně z královského zámku se hrozně moc líbil obyčejný pasáček, hlídající královské pašíky. Ani pasáčkovi nebyla princezna lhostejná, a protože to byl muž činu, jednou povídá princezně: "Dáš mi hubičku?" Princezna se začervenala, sklopila oči a odpověděla: "Dám, ale nejdřív bys musel během jednoho dne oplotit výběh našim vepříkům." Myslela si, že se pasáček dá hned do díla, ale on místo toho začal měřit prkna, potom vyndal kalkulačku a dokonce něco počítal. "Co to děláš?" ptá se ho zvědavě. "No, musím si nejdříve vypočítat, jestli to vůbec stihnu," odpověděl pasáček. "Podívej, na oplocení je potřeba 860 prken. Než jedno přibiju, trvá to 1 minutu. Během dne (24 hodin) si udělám 4  přestávky po 20 minutách. Takže - když to vypočtu, vyjde mi .." Zadrž pasáčku! To je příklad přesně pro vás, děti. Určitě jste totiž zvědavé, zda hubičku od princezny dostane, tak neleňte a počítejte.

Mach a Šebestová (MaŠ)

Dnešní příběh Macha a Šebestové se ti zřejmě bude líbit, vždyť kdo by si nechtěl vyzkoušet alespoň na krátký čas porazit přírodní zákony. I když nakonec byli všichni rádi, že fungují tak, jak mají.

1. Lidé v příběhu vzhlíželi k nebi, aby tam uviděli spící rodinku. To se nám určitě nepodaří. I my však zvedáme zrak, abychom uviděli hvězdy. Jestlipak víš, že hvězdy tvoří souhvězdí? Zapátrej na obloze, zřejmě s pomocí rodičů, a zkus některé najít. Nepůjde-li čtení přímo z oblohy, jistě pomůže nějaká encyklopedie ke zjištění pěti názvů souhvězdí, jež napiš do Ostrova pokladů.

2. Jak se nazývá přírodní zákon, který by musel být porušen, aby se mohla podobná příhoda stát také např. v naší škole? Kdo ho objevil? Napiš nějaký příklad, co by se mohlo dít, kdyby skutečně přestal fungovat.

Za správné odpovědi dostaneš v tomto případě nikoli smajlíka do své mapy na ostrov, ale indicii neboli nápovědu, která ti v průběhu roku postupně odtajní část rozhovoru mezi Machem a Šebestovou, žáky III.B.