Škola po škole

deti - DDM Třinec

Příprava do školy 

Pondělí 29. 5. 2023

Ofocený list s vykreslováním
Vykresli podle zadání šálu se slovními druhy.

Úterý 23. 5. 2023

M-DÚ, učebnice strana 47/cvičení 14
Do sešitu zapiš celé příklady s výsledky.

Středa 31. 5. 2023

---

Čtvrtek 1. 6. 2023

Oslava Dne dětí
Oslav Den dětí jakýmkoli pro tebe nejlepším způsobem.

Pátek 2. 6. 2023

Sešit D+SP
Oprav chyby, zdůvodni správné psaní gramatického jevu.

PC procvičování  

Český jazyk
Vyjmenovaná slova po V - přehled
Vyjmenovaná slova po V - chytáky
Předpona vy-, vý- 1. část
Předpona vy-, vý - 2. část
Procvičování VS po V
Procvičování VS po V
Vyjmenovaná slova po Z - přehled
Vyjmenovaná slova po Z - chytáky
Procvičování všech VS
Slovní druhy - přehled
Slovní druhy - procvičování

Matematika
Dělení se zbytkem
Násobení a dělení mimo obor násobilek

Já, pirát sedmi moří 

V minulém školním roce mohly děti obohacovat své znalosti a dovednosti při aktivitách, které byly motivovány celoročním třídním projektem o detektivech a určeny pro samostatné domácí využití. Ani letos tomu nebude jinak. Ač v námořnickém či pirátském duchu, znovu se pokusím nabídnout něco navíc pro ty, kteří mají čas i chuť a chtějí svému dítěti, a možná i sobě, rozšířit obzory. Činnosti budou různorodé a mnohdy přesahující úroveň aktuálních znalostí třeťáka. Proto záleží opravdu na každém, zda vůbec, příp. co zdolá, jde o naprosto dobrovolnou záležitost. Pro potřeby jakéhokoli písemného zápisu je určen sešit Plavba na Ostrov pokladů, který budou děti odevzdávat opět vždy až na konci měsíce na místo k tomu určené.

KVĚTEN

Pirátské putování (PP)

1. Hádanka
Barevné lodičky na moři se houpají, bezpečnou vzdálenost od břehu všem plavcům určují. Co je to?

2. Hádanka
Blýská se na mořském dně, každý ho chce získat, komu se to podaří, ten si bude výskat. Co je to?

Čtenářské námořní míle (ČNM)

1. Sběr smajlíků
V měsíci květnu mají svátek všechny maminky, tento měsíc je také označován jako lásky čas. Tvým úkolem proto bude vybrat si pět lidí, které máš rád/a a hezky jim to říct. I když to od tebe jistě neuslyší poprvé, tentokrát je ještě popros, zda by ti za pusu, kterou přidáš, mohli namalovat smajlíčka do Ostrova pokladů.

2. Příběh
Vymysli a napiš krátký příběh, ve kterém použiješ deset vyjmenovaných slov. Počítají se i tehdy, když je vyskloňuješ nebo vyčasuješ, platí i slova s předponou vy-/vý-. Užít můžeš samozřejmě i slova příbuzná, ale ta se mezi tuto desítku počítat nebudou. Deset vyjmenovaných slov ve svém textu barevně zvýrazni.

Matematické pohádky (MP)

1. Pohádka květnová neboli májová
Byl máj, byl lásky čas. Proto se nesmíte divit, že i naše pohádka bude jako vystřižená z "červené knihovny", ve které chudé dívky ke štěstí a k bohatým ženichům přicházejí. Nepředbíhejme a představme si nejdříve hrdiny našeho májovo-květnového příběhu. Žila byla dívčinka hezká jako ten nejkrásnější květnový kvítek. Však se také jmenovala Květuška a žila se svou maminkou Květoslavou v chudém, ale čistém a pěkném domečku v Květné Lhotě. Žil byl i urostlý mládenec Otakar, který však pocházel z bohaté rodiny průmyslníka, bankéře, továrníka Máje z města Květnov pod Májovkou. Snad osud tomu chtěl, že tito mladí lidé se do sebe zamilovali. Jednou takhle v květnu Květuška povídá: "Dáš-li mně jednu hubičku, já ti jich dám sedm." Otakar, jako muž činu, ihned reagoval, neboť byli sami a nad nimi jenom vysoké jarní, májové nebe. I když nikoho nenavádíme, aby si v těchto záležitostech zavedl časoměřičské normy, je zajímavé se vás, děti, zeptat: Kolik jejich líbání celkem zabralo "čistého času", když víme, že každý Květuščin polibek byl o 2 vteřiny delší než předchozí, přičemž její první polibek byl dvakrát delší než zahajovací třívteřinový polibek Otakarův? Lásce zdar a té květnové zvlášť!

2. Alidědek a čtyřicet loupežnic
V zemi křivých šavlí, křivých nosů, v zemi zlatého půlměsíce žil slavný Alidědek, kterého bohatí nenáviděli a chudí milovali, protože jedněm bral a druhým dával. Také si samozřejmě něco nechal. Nejdříve sám přepadal na velbloudích pouštních dálnicích kamióny, pardon, chtěl jsem říci karavany, ale než se písek z duny na dunu přesypal, měl kolem sebe čtyřicet věrných loupežnic. Všechny se jmenovaly Fatima. Jednou se takhle sešli na hromadě písku, říkali tomu valná loupežnická hromada, a Alidědek se zeptal: "Tak kolik?" a měl na mysli, kolik lupu se jeho věrným podařilo ukořistit. Mluvčí loupežnic, Fatima třicátá osmá, nebo to byla Fatima třicátá sedmá? no, zkrátka Fatima povídá: "Ó velký Ali, náš dědku! Každá z nás obrala čtyři boháče, každý boháč měl čtyři truhlice, v každé truhlici byly čtyři pokladnice a v každé pokladnici bylo 40 zlaťáčků. Jak jsi rozkázal, tři čtvrtiny jsme rozdaly žebrákům, nuzákům, taky mrzákům a jiným chudákům a čtvrtinu ti neseme." Vy jistě, děti, víte, kolik zlaťáků loupežnice přinesly, ale Alidědek si na to musel pozvat svého rádce Hádží Aritmetikose, aby mu to vypočítal.

Mach a Šebestová (MaŠ)

Blíží se doba školních výletů, na jeden takový spolu vyrazili také Mach a Šebestová. Chceš jet s nimi?

1. Možná se ti podaří podobný výlet k rybníku Krajáč naplánovat a uskutečnit, možná ale vybereš pro školní výlet či prázdninový odpočinek jinou vodní plochu. Zjisti a napiš názvy pěti rybníků, jezer či jiných vodních ploch v naší republice, které by mohly sloužit k tomuto účelu.

2. Horáček zřejmě nebyl zrovna dobrý plavec, což se o tobě říct určitě nedá, plavání ti rozhodně jde. Budou ale jistě vodní sporty, se kterými by sis´ poradil/a stejně jako on. Napiš název pěti z nich. A až budeš velký/á, třeba některý z nich zvládneš stejně dobře jako plavání.

Za správné odpovědi dostaneš v tomto případě nikoli smajlíka do své mapy na ostrov, ale indicii neboli nápovědu, která ti v průběhu roku postupně odtajní část rozhovoru mezi Machem a Šebestovou, žáky III.B.