Rozvrh hodin

KDO NÁS UČÍ?

Matematika: Mgr. Veronika Procházková
Český jazyk: Mgr. Simona Trefilíková
Anglický jazyk: Mgr. Alena Hanzová, Mgr. Silvie Furišová
Německý jazyk: Mgr. Ivana Vaďurová, Mgr. Bohuslava Trysková
Přírodopis: Mgr. Radka Piknerová
Fyzika: Mgr. Pavel Loskot
Zeměpis: Mgr. Jan Wurst
Dějepis: Mgr. Petra Andrýsková
Občanská výchova: Mgr. Petra Andrýsková
Informatika: Mgr. Pavel Loskot
Tělesná výchova: Mgr. Renata Šimková
Výtvarná výchova: Mgr. Zdeněk Gajdoš
Hudební výchova: Mgr. Ivana Vaďurová
Pracovní činnosti (dívky): Mgr. Petra Andrýsková
Pracovní činnosti (chlapci): Mgr. Jan Wurst

Volitelná Př praktika: Mgr. Radka Piknerová
Volitelné IT: Mgr. Jan Wurst
Volitelná Aj konverzace: Mgr. Silvie Furišová
Volitelná domácnost: Mgr. Petra Andrýsková