Pravidla třídy

 Po vzájemné dohodě.

1) Chováme se k sobě s úctou a respektem.

2) Ne je ne!

3) Nerušíme se při práci.

4) Pomáháme si.

5) Problémy řešíme sami. 

Tresty za opakované porušování pravidel

- poznámka

- výchovné sankce (napomenutí, důtka, …)