Stránky pro inspiraci na procvičování, rozdělené podle tříd a předmětů:

 Stránky pro inspiraci na procvičování, rozdělené podle tříd a předmětů:               

Pozor!!!! Dobrá příležitost!!

procvičovací stránky:

www.umimeto.org 

další instrukce, jak se dostat do “naší třídy” posílám v mailu. 

Proč je to výborná příležitost? jsou to stránky, které jsem Vám sice již doporučovala, ale nyní nám pan ředitel zaplatil licenci, tudíž můžeme procvičovat o 106……ČJ, MA, AJ, Vědy….

 

Příprava na vyučování 1.třída:

zrakové vnímání

Český jazyk:

Matematika:

Prvouka:

                                                                                                                                    

Příprava na vyučování 2.třída:

Český jazyk:

používáno ve výuce:

Matematika:

používáno ve výuce - 

Prvouka:

používáno ve výuce - 

Příprava na vyučování 3.třída:
Český jazyk:

Matematika:

Prvouka:

                                   

Příprava na vyučování 4.třída:

Český jazyk:

Matematika:

Vlastivěda:

Přírodověda: