Škola ve škole

Přípravná třída - 15. ZŠ Most
 
1.
2.
3.
4.
5.
PO
HV
AJ
M
ČJ
ČJ
ÚT
ČJ
TV
M
M
 
ST
ČJ
ČJ
PRV
PRV
 
ČT
M
M
TV
ČJ
ČJ
ČJ
ČJ
VV
 

Týdenní plán 29. 11. - 3. 12. 2021

Pondělí          

Český jazyk
Pracovní sešit str. 35/cv. 1 a 3 (cv. 2 jako DÚ)
Hravé aktivity pro vyvození dvojhlásek
Pracovní sešit str. 39
ČJ-Š = viz příloha
Hravá čítanka str. 34 a 35, 36 a 37

Matematika
Diktát čísel podle desítek a jednotek na volný list papíru = viz příloha
Vyvození jednociferných, dvojciferných a trojciferných čísel
M-Š = viz příloha
Matematika str. 55/cv. 2 a 6, str. 56

Úterý  

Český jazyk
Hravé aktivity pro vyvození slabikotvorného r, l, m
ČJ-Š = viz příloha (list na vynechané místo dolepíme ve škole)
Pracovní sešit str. 40
Ofocený list s vykreslováním

Matematika
Matematika str. 57, 58 a 59
Moje počítání 4. díl str. 1 a 2
Ofocený list s vykreslováním, do 20
Ofocený list s vykreslováním, do 100

Středa               

Český jazyk
Opakování dvojhlásek, slabikotvorných souhlásek
Pracovní sešit str. 41
Písanka str. 29 a 32, vše jednou, str. 31 jako DÚ, také vše jednou
Literární výchova str. 52 - 55, lístečkový úkol (vločka)

Prvouka
R = viz příloha
Práce skupin
PRV = viz příloha, dokreslení symbolů ČR
PRV = viz příloha, Zima

Čtvrtek       

Český jazyk
Shrnutí učiva osvojeného v tomto týdnu
Pracovní sešit str. 42, kromě cv. 5
Běhací čtení
Ofocený list s vykreslováním
Strašidlácké opakování
Společná četba

Matematika
Matematika str. 60
Ofocený list s vykreslováním do 20
Ofocený list s vykreslováním do 100
M-G = viz příloha
Práce na PC,  interaktivní tabuli

Pátek

Český jazyk
Andělská výuka


Počet vyřešených případů 

 

Z

Ř
23 - 17

L
16 - 33

P

L

Ú

B

D

K

Č

20

19 - 3

16 -

       
DK

19

19 - 1

14 -

       
KK

32

23 - 11

16 -

       
JUM

21

13 - 13

12 -

       
JAM

11

22 - 0

14 -

       
RM

31

19 - 15

16 -

       
NM

28

22 - 9

16 -

       
KM

37

23 - 17

16 -

       
FP

38

21 - 17

16 -

       
JS

22

Z:17 - 2

Z:12 -

       
NS

18

6 - 1

12 -

       
MIS

28

18 - 2

16 -

       
RIŠ

36

15 - 16

16 -

       
ROŠ

32

23 - 15

16 -

       

20

18 - 0

A -

       
JŠU

22

17 - 5

12 -

       
KV

41

23 - 14

16 -

       
DV

21

21 - 2

16 -

       

Počet vyřešených případů je nově rozdělen na školní práci, kde je však výsledek nutně ovlivněn v případě absence dítěte, a dobrovolnou práci, jejíž výsledek se bude během měsíce měnit, podle počtu průběžně odevzdávaných úkolů. Čísla v záhlaví udávají maximální počet bodů, jichž lze v tom kterém měsíci dosáhnout v povinné a dobrovolné části. A znamená absenci, školní práce nemohla být vyhotovena, kdo chce, může dokončit doma. Z znamená nějaký způsob zohlednění, maximum bodů má nižší hranici.

 
Třídní schůzky, konzultace                    

- společná 14. 9. 2021
- společná 24. 11. 2021 on-line
- společná 20. 4. 2022
- individuální kdykoli dle potřeby
- skupinová dle domluvy


Termíny prázdnin   

Podzimní prázdniny 27. 10 + 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny 23. 12. 1021 - 2. 1. 2022
Výpis pololetního vysvědčení 31. 1. 2022
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022
Jarní prázdniny 7. 2. - 13. 2. 2022
Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022
Závěrečné vysvědčení 30. 6. 2022
Hlavní prázdniny 1. 7. - 31. 8. 2022