Škola po škole

deti - DDM Třinec

Příprava do školy 

Pondělí 16. 5. 2022

ČJ-DÚ
Do ČJ-DÚ napiš deset předložkových vazeb tak, aby se žádná předložka nezopakovala dvakrát.

Úterý 17. 5. 2022

Matematika strana 83/cvičení 1 a 2
V matematice na straně 83 rýsuj, měř a počítej podle zadání.

Středa 18. 5. 2022

Hravá čítanka
V Hravé čítance vypracuj stranu 71.

Čtvrtek 19. 5. 2022

Ofocený list
Na ofoceném listu zapiš násobky čísla 4 a spoj obrázek, násobky se nauč.

Pátek 20. 5. 2022

---


Procvičování  

Český jazyk         
Podstatná jména
Vlastní jména osob
Vlastní jména zvířat
Slovesa
Předložky
Spojky
Opakování slovních druhů

Matematika
Násobení 2
Dělení 2
Násobení 3
Dělení 3
Násobení 4
Dělení 4
Násobení 5
Dělení 5
Hra - žížaly
Hra - hvězdy
Hra - ovoce
Příklady s kontrolou

Prvouka
Jarní květiny
Ptáci na jaře
Jarní opakování
Užitek hospodářských zvířat
Léto v lidských obydlích
Léto na louce
Léto u vody
Léto v lese
Listnaté stromy a keře
Jehličnany
Lesní byliny