Týdenní plány

Focení žáků je domluveno opět s panem Šobáněm a bude probíhat takto:

- středa 18. 5. - 1. stupeň

- čtvrtek 19. 5. - 2. stupeň + pedagogický sbor

výlet - 21. 6. - 22. 6. 2022 - směr Brno, předpokládaná cena 500,-

Kam se podíváme? Vše ve třídě prodiskutujeme a dáme vám vědět. 

 38. týden (16. 5. - 20. 5.2022)

Pondělí

ČJ- vyjmenovaná slova po V - zopakování, vysvětlení pojmů povyk, výheň, vy-, vý

MA- odčítání více čísel najednou, slovní úlohy

  Úterý

ČJ - Opakování slovní druhy + zájmena- číslovky- PS- str. 7 ( opakování), str. 8, slovesa - str.9,  vyjmenovaná slova po V- str. 24 , DU- str.9/cv.4

MA - sčítání, odčítání dvoumístných čísel- PS str. 30+31 - DU - dokončit str. 31- sčítání, odčítání, porovnávání, zaokrouhlování

PR- dnes test živá příroda, obratlovci - savci - dokončení, v úterý 10.5.- test na obratlovce (další učivo- flóra)

Středa

ČJ - vyjmenovaná slova - hledání náročných VS

procvičování na tbl

MA - GEO - připravte si pomůcky - pravítka, trojúhelník, obyč. tužka č.2, nebo 3, je-li značení H 8-9, také dobrá. - PS GEO - slovní úlohy

Čtvrtek

ČJ - VS - náročná VS

MA- početní operace - paměťové sčítání, PS - do str.35/cv.1

ČT- Děti z Bullerbynu

PR - živá příroda- flora - DU- přes víkend, vytvořit cokoliv- z přírodních materiálů - dle svého nápadu

zapište si do sešitu:

Pátek

ČJ - slovní druhy- str. , malý sešit na SD 

MA- násobení mimo rozsah malé násobilky- PS - 35

Počítejte s námi:

ČT- hravá čítanka

Krásný víkend:-)