Stránky pro inspiraci na procvičování, rozdělené podle tříd a předmětů:

 Stránky pro inspiraci na procvičování, rozdělené podle tříd a předmětů:               

Příprava na vyučování 1.třída:

momentálně je otevřená brána i pro super procvičování na Didaktě:

www.didakta.cz
Login: crna711@didakta.cz
Heslo: 6RD2

zrakové vnímání

Český jazyk:

Matematika:

Prvouka:

                                                                                                                                    

Příprava na vyučování 2.třída:

Český jazyk:

používáno ve výuce:

Matematika:

používáno ve výuce - 

Prvouka:

používáno ve výuce - 

Příprava na vyučování 3.třída:
Český jazyk:

Matematika:

Prvouka:

                                   

Příprava na vyučování 4.třída:

Český jazyk:

Matematika:

Vlastivěda:

Přírodověda: