Učivo

Úkolníček - jedinečný systém na domácí úkoly! - Základní škola, Znojmo,  Mládeže 3

19.5. Pro florbalisty a nemocné :-)

ČJ - pádové otázky přepsat do sešitu - uč str. 74 - naučit nazpaměť,         ústně cvičení 1,2

M - uč. str. 22,23, cvičení 4,8, na fólii

Čtení - čítanka Taktik - str.46-48   

 

 Vyjmenovaná slova 

Slovní druhy 

Podstatná jména

Násobení a dělení 0-10, dělení se zbytkem

Procvičovat řady násobků

Číselný obor 0 - 1 000