Družina

Vážení rodiče a milé děti, informace o provozu družiny najdete na jejich stránkách.

Vážení rodiče,

od 1.11.2021 došlo v 1. oddělení školní družiny ke změně.Pondělí a pátek je u Vašich dětí při zájmové činnosti  paní vychovatelka Stanislava Perničková a ostatní dny t.j v úterý,středu a čtvrtek paní vychovatelka Jana Řezníčková.Na práci s Vašimi dětmi se obě moc těší.Hezké dny Vám přeje Jana Hasońová.

Pouze pro začátek- děti dostanou zápisové lístky, kde budete vyplňovat odchody dětí ze družiny. Pro první týden přesto poprosíme, napsat dětem lísteček, v kolik v daný den odejdou. Další týden již vše poběží podle Vámi napsaného času na zápisovém lístku.