Tvorba nového ŠVP

Tvorba nového ŠVP

Vážení rodiče, žáci,

v současnosti pracujeme na tvorbě nového ŠVP. Postupně diskutujeme, tvoříme a zveřejňujeme návrhy jednotlivých částí. Nový ŠVP tak získává konkrétnější obrysy. 

Co se nám již podařilo:

14. ledna  - návrh učebního plánu

20. ledna  - návrh volitelných předmětů pro první i druhý stupeň

Na čem pracujeme nyní:

Leden - únor 2022 - systém hodnocení výsledků vzdělávání

Březen 2022 -  úprava a tvorba obsahu povinných předmětů - osnovy

Co nás ještě čeká:

únor - březen - prezentace nového ŠVP pro veřejnost

Pokud vás zajímá cokoli kolem této záležitosti, pročtěte si dokumenty zveřejněné na stránkách v sekci Školní vzdělávací program - zde