Našim žákům začínají sloužit nové dílny

Vážení rodiče, milí žáci,

naše škola se ve spolupráci s Městysem Polešovice neustále snaží svým žákům vylepšovat podmínky pro vzdělávání. Posledním počinem je rekonstrukce prostor bývalé kotelny na dílnu pro výuku pracovních činností.

Kromě vlastní dílny, která je vybavena mimo jiné velkoplošnou obrazovkou a vzduchotechnikou s rekuperací tepla, vznikly též nové skladovací prostory a sociální zázemí pro žáky. 

Dílenské stoly byly přesunuty ze staré dílny. Stejně tak nejrůznější elektrické i ruční nářadí, pořízené v nedávné minulosti, bylo pouze přesunuto do nových prostor. K jejich uskladnění byly využity prostory v chodbě.

Věříme, že nové prostory přispějí ke zkvalitnění výuky Techniky a několika nových volitelných předmětů.

Projekt byl finančně podpořen Evropskou unií. Děkujeme panu starostovi a panu školníkovi za péči, kterou věnovali této stavbě.