Termíny třídních schůzek a pedagogických rad

Třídní schůzky:
Úvodní TS:  12. 9. 2023 (1. st. - 16:00 hod., 2. st. - 16:30 hod.) - kromě 1.A a 1.B
Třídní schůzky 1.A a 1.B: 26. 9. 2023 - 15:30 hod.
Podzimní TS:  23. 11. 2023 (1. st. - 16:30 hod., 2. st. - 16:00 hod.)
Jarní TS:  16. 4. 2024 (1. st. - 16:30 hod., 2. st. - 16:00 hod.)

Schůzka zák. zást. budoucích prvňáčků:  v červnu 2024 (bude upřesněno)

Pedag. rady:
 31. 8. 2023
23. 11. 2023
25. 1. 2024
16. 4. 2024
20. 6. 2024
28. 6. 2024