Sběr papíru a použitého kuchyňského oleje

Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,
od září startujeme oblíbený sběr papíru a tentokráte i použitého kuchyňského oleje.
Díky žákům, rodičům a ochotné pomoci pedagogů se každoročně daří sesbírat nezanedbatelné množství papíru. Věříme, že tomu bude tak i v novém školním roce.

Třídy soutěží jako kolektiv o největší množství sesbíraného papíru a jejich píle je "sladce" odměněna. Finanční prostředky, které se získají, jsou použity na nové vybavení školy pro vaše děti.

Začínáme již ve středu 14. 9. 2023.

Kdy: 
- každou středu v 7:00 -  7:30 hod.

Prosíme:
- papír (svázaný a nejlépe v krabicích, NE karton, NE knihy v deskách, NE špinavý a mastný papír)
- olej (v uzavřené plastové nádobě, např. PET, vylitý do odpadu velmi zatěžuje čističku odpadních vod)