Narušená komunikační schopnost u dětí- proběhlá beseda

Ve středu 2. 11. 2022 jsme měli tu čest přivítat v naší škole Mgr. Ivu Chudobovou, logopedku Speciálního pedagogického centra pro vady řeči Brno, pob. UH a to v rámci besedy s názvem Narušená komunikační schopnost u dětí a její vliv na vzdělání. 
Paní magistra nejprve veřejnost seznámila s tím, co vše má vliv na vývoj řeči u dětí, jak můžeme dětem v této oblasti pomoci, ve které fázi vývoje by mělo co které dítě znát. Potom již došlo na dotazy ze strany rodičů. Byli jsme vtaženi do mnohých případů a mohli jsme naslouchat možným cestám jejich řešení.

Co však jednoznačně vyplývalo ze společně strávené hodinky a půl?

"Vezměte si koláč. 
Malou výseč tvoří práce logopeda.
Do čtvrtiny si zaneste práci dítěte.
Zbylé ¾ jsou práce rodičů.
A ta je nesmírně náročná a těžká.
Nicméně můžete mít diamantového logopeda, ale tu hlavní práci za vás nikdo jiný než vy neudělá."

Beseda proběhla v příjemném a přátelském duchu. Paní magistra je nesmírně příjemná paní, velmi dobře se s ní povídá a ona sama se krásně poslouchá. Bylo znát, že všichni přítomní odcházeli spokojení a příjemně naladění, možná i utvrzení v tom, že to, jak se svým dětem věnují, je v pořádku a svou funkci rodiče zastávají na jedničku.

Doufáme, že se nám brzy opět podaří získat dalšího odborníka, který by našim rodičům osvětlil téma, které je tíží a mnohé provází každodenním životem.

Tato beseda byla pořádána díky projektu Šablony III z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za podpory EU.