Přehlídka ŠD - Osvětimany

Ve čtvrtek 16. 3. 2023 jsme se v 7:06 hod. rozjely autobusem do ZŠ v Osvětimanech, která organizovala přehlídku školních družin okrsku Buchlovice, mezi které patří i naše škola. Z celkového počtu sedmi družin jsme se zúčastnily pouze čtyři družiny: Osvětimany, Zlechov, Nedakonice a Polešovice. Ostatní školní družiny z Tupes, Buchlovic a Boršic byly z důvodu vysoké nemocnosti omluveny.

Přehlídku zahájila místní družina z Osvětiman s divadelním představením „Šípková Růženka“. Jako druhé bylo na programu taneční vystoupení „aerobikového kroužku“ děvčat ze školní družiny ZŠ Zlechov. Následovalo vystoupení „Mobilománie“ školní družiny z Nedakonic. Na úplný závěr vystoupila naše družina s tanečním vystoupením našich žákyň z 2. ročníku.

Naši družinu reprezentovaly:

Sabina Hlaváčková, Sofie Hůrková, Natálie Kolářová, Liliana Kotková, Berenika Kročová, Sára Pavelová, Ema Snopková a Elen Stašková

Děvčata vystupovala se dvěma tanečními sestavami. Obě sestavy byly pohybově-taneční, ale druhá byla doprovázena gymnastickými stuhami. Druhé vystoupení roztleskalo publikum, které bylo zastoupeno dětmi z místní mateřské školy, žáky a žákyněmi 1. stupně ZŠ Osvětimany.

Děvčata byla moc šikovná a slavila velký úspěch.

Protože přehlídka byla bez vyhlášení vítězů, neměli jsme tudíž žádné umístění.

Tanečnice dostaly sladkou odměnu a balíček, který obsahoval fixy, modelovací hmotu a formičky.

Děkuji tímto „mým tanečnicím“ za krásné taneční vystoupení a jejich rodičům za vstřícnost při nacvičování a vystupování.

Na naše vystoupení se můžete podívat na webu 3. ŠD a naleznete zde i fotky.

Zmiňované taneční vystoupení pro rodiče a veřejnost se uskuteční 17. 4. 2023 u knihovny v 15:00 a v 16:00 hod. při příležitosti návštěvního odpoledne pro veřejnost s názvem Co už umím.