Myslivecká přednáška ve školní družině

V pátek 31. 3. 2023 nás navštívil se svou mysliveckou přednáškou student Mendlovy univerzity Brno, Martin Kučík, jehož studijní obor je lesnictví.
Současně vykonává funkci hospodáře mysliveckého sdružení Buchlov Buchlovice.
Přednáška probíhala postupně ve dvou skupinách: první byla určena pro ŠD1 a ŠD2 ve 12:00 hod. a druhou skupinou byly družiny ŠD3 a ŠD4 ve 12:45 hod.
Příjemným překvapením na přednášce byl Martinův „vymazlený“ pes Car.

Děti se postupně dozvídaly zajímavosti o psích plemenech, jak se psi cvičí a jak jsou při lovech sami chráněni.
V další části měly děti možnost seznámit se s parohy, parůžky, jejich částmi a zopakovaly si informace o různých zvířatech.
Následovala zážitková část besedy, kdy si děti mohly vyzkoušet různé druhy vábniček, takže se třídou ozývalo houkání, troubení a bučení.
Martin nám i „zatroubil“ na roh, což se dětem při zkoušce nepodařilo, chce to prostě cvik a um.

Po zhlédnutí mysliveckých zbraní a informací o nich byla dětem odměnou za jejich pozornost možnost zkusit nosit brokovnici na rameni. O tuto odměnu byl velký zájem ze strany dětí a ty si jej užívaly.
Závěrem se všichni měli možnost zeptat na dotazy k myslivosti a rozloučit se s milým „vymazleným“ Carem. Byl miláčkem všech.
Poděkovali jsme zaslouženým potleskem.

Pro zájemce o myslivost předáváme informaci, že pokud by někdo z dětí měl zájem přihlásit se do mysliveckého kroužku do Buchlovic, může.
Kroužek probíhá jednou za 14 dní v Buchlovicích (v sobotu) a vede jej výše uvedený přednášející Martin Kučík.

Tímto bychom chtěli poděkovat za výbornou přednášku o myslivosti. Byla poutavá, zajímavá a je vidět, že Martin vše dělá srdcem a rád.

Moc děkujeme za návštěvu.

                                          Za vychovatelky

                                                                    Jana Esenderová

Fotogalerie