Přehled volitelných předmětů na šk. rok 2023/24

Vážení rodiče, milí žáci,

do 30.4.2023 si děti vybírají volitelné předměty na další šk. rok.

V přiložených dokumentech naleznete bližší vysvětlení k obsahu  jednotl. předmětů na 1. a 2. stupni.

Jestliže si i přesto nevíte rady, obraťte se na své učitele s prosbou o upřesnění.

Soubory