Čtenářské klání - školní kolo

Poslední dubnové středeční odpoledne patřilo tzv. Čtenářskému klání. Jednalo se o soutěž ryze specifickou, které předcházely měsíce příprav, neboť podmínkou v účasti bylo zvládnutí četby 4 předem daných knih. Ani to však neodradilo 5 tříčlenných týmů, které se dobrovolně sestavily napříč 5. až 7. ročníky, a jednoho týmu z 8. třídy, respektive z 8.A.

Samotná soutěž se skládala ze 3 částí: ta první se věnovala již zmíněným přečteným knihám (jednalo se o 25i minutový test prověřující znalosti přečteného), ta druhá testovala obecné literární povědomí soutěžících a konečně třetí část soutěže zahrnovala kreativní úkol. Na ten měli žáci 40 minut. Celkem mohli za všechny úkoly získat 60 bodů.

Vítězné týmy z obou kategorií postupují do zlínského kola.

Pořadí:
1. kategorie:
1. místo: ANBALU - 44 bodů
2. místo: Alexandra, Vašek, Péťa - 35 bodů
3. místo: Slepice - 34 bodů
4. místo: Petr, Sebastian, Margaret - 33 bodů
5. místo: Košťátka - 25 bodů

2. kategorie:
1. místo: Lucie, Eliška, Nela - 38 bodů
 

Blahopřejeme a ve Zlíně budeme oběma týmům držet palce, ať si klání na úrovni kraje užijí.

Fotogalerie