Zážitkový adaptační kurz Čeložnice 4.A a 4.B

Adaptační zážitkový kurz Čeložnice 2. – 4.
května 2023
V úterý ráno se třídy 4.A a 4.B nalodily na
loď Jeniffer Lady, která s nimi vyplula vstříc
velkému dobrodružství. První zastávka
byla ještě na našem kontinentě.
Bukovanský mlýn nabídl hlavně cestu do
naší historie. Na Cestě předků jsme se
setkali s postavami z našich starých
pověstí – praotec Čech, Krok i bájná
Libuše, a pak postupně naši panovníci –
knížata, králové až ke Karlovi I. ,
poslednímu panovníku před vznikem
samostatného Československa v roce
1918.
A z historie rovnýma nohama do
současnosti a domovským přístavem byla
ubytovna Relaxx v Čeložnicích.
Následovaly seznamovací a týmové hry – a
posádka se stala jedním týmem - 4. J.

Zkušený kapitán měl spoustu požadavků
na lodní náklad – bylo potřeba zajistit
mapy, proviant, žraločí zuby a spoustu
dalších nezbytností.
Večer jsme vše zapsali do lodních deníků a
po závěrečném rituálu a hymně Jeniffer
Lady jsme se uložili v kajutách ke klidnému
 spánku.
Druhý den jsme se vzbudili na asijském
kontinentu a museli se vydat hledat
pramen vody. Cestou bylo potřeba se
skrývat před nepřáteli a zneškodnit
skupinu nebezpečných ninjů.
Po obědě jsme zdolávali himalájské
vrcholy, což bylo velmi fyzicky náročné, ale
týmová spolupráce pomohla všem vše
zvládnout.
Se setměním nás čekala výprava na území
samurajů. Nepozorovaně jsme se museli

dostat až na jejich posvátné místo pro
získání symbolu a opět byla důležitá
spolupráce mezi všemi členy posádky,
kteří si vzájemně zachraňovali životy.
Večerní rituál byl opět spojen s hymnou, a
pak jsme padli vysíleni náročným dnem na
palandy.
Ráno jsme se probudili na pustém ostrově,
abychom se odtud dostali, museli jsme
vydělat Zlaté mince pomocí výroby a
prodeje vzácných lektvarů. Jejich příprava
nebyla jednoduchá, zlé babice nám ji
notně ztěžovaly. Nakonec se nám vše
podařilo a získaný obnos nám zajistil cestu
do našeho domovského přístavu.
Po zhodnocení celého pobytu jsme se
vydali na cestu zpět. Občerstvovací
zastávka byla v pekárně u Harnošů ve

Vracově, kde jsme si upekli výborné
koláče.
Pak už unavení a plní nezapomenutelných
zážitků jsme se dopravili opět zpět ke
škole.
Kurz splnil všechna očekávání, děti při
celodenních aktivitách spolupracovaly,
vzájemně se podporovaly, pracovaly
s chybou a probíhala reflexe i sebereflexe.
Přínosná byla spolupráce s lektory
Tokaheya. Všichni si to úžasně užili.