Den Země - akce 1. a 2. stupně naší školy

Den Země se slaví 22. dubna, ale naše škola aktivity zaměřené k této akci připravila až na 11. května. 

Děti z 1. - 5. třídy čekala jako obvykle značená cesta, na které plnily úkoly týkající se ekologie, přírody a také globálních problémů Země. Ve věkově různorodých skupinkách tak děti třídily odpad, seznámily se s fungováním sběrného dvora, poznávaly rostliny i živočichy, luštily zábavný kvíz a snažily se představit si, jak žijí hladovějící obyvatelé naší planety na místech, kde trpí hladomorem. Den se vydařil, děti odcházely se spoustou nových zážitků po celém dni stráveném v přírodě na čerstvém vzduchu. 

Program projektového dne na 2. stupni  byl letos zaměřen na téma GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ZEMĚ.

Žáci druhého stupně soutěžili o vyluštění citátu o přírodě. Snažili se návštěvou co největšího počtu stanovišť získat písmena k vyluštění tajenky. Většině pracovních čtyřčlenných týmů se to skutečně podařilo. Tajenka ukrývala citát římského řečníka a filosofa – Vše, co je podle přírody, je hodno úcty. První tři nejrychlejší řešitelské týmy získaly drobné odměny.

Na stanovištích v areálu školy a v okolí rybníka poznávali žáci např. problémy hladomoru ve světe či naopak důvody a problémy spojené s civilizačními chorobami, řešili ubývání druhové rozmanitosti druhů, spojovali obrázky s anglickými názvy globálních problémů, vyhledávali v textu informace, řešili problémy třídění a rozkladu odpadů, klimatické změny a spoustu dalších témat. Celkem měli žáci v nabídce 17 stanovišť, kde s jejich vedením pedagogům ochotně pomáhali žáci devátého ročníku.

Kromě zmíněných stanovišť luštili žáci dalších deset samostatných úkolů (křížovky, osmisměrky, doplňovačky) s podobnou tématikou.

Všem žákům a učitelům patří poděkování za jejich nasazení, kreativitu a snahu se něco naučit i předat své znalosti ostatním.

Fotogalerie - 1. stupeň, 2. stupeň.