Beseda s odborníkem - metoda FIE - informace o proběhlé akci

Ve středu 17. května 2023 se v naší škole uskutečnila již 4. beseda s odborníkem, tentokrát na téma Metoda FIE.
Seznámit veřejnost s uvedeným přijela Mgr. Kamila Štindlová, lektorka FIE, která zároveň využila možnosti nahlédnout do hodin, kde se s FIE pracuje a sama se i stala na nějakou chvíli vyučující.

O této metodě jste možná již slyšeli, protože stále více škol ji zahrnuje do svého ŠVP, nebo ji nabízí pro žáky formou kroužku. Je to mezinárodně rozšířená metoda, která rozvíjí a podporuje celoživotní dovednost učit se učit a soustředí se např. na rozvoj vnitřní motivace u žáků, jejich pozornost, schopnost soustředit se, organizovat si práci, dovednost pracovat s chybou, atd.

Beseda proběhla ve velmi příjemné atmosféře, kdy po počátečním seznámení s podstatou FIE se účastníci vrhli na praktickou část. Nejprve si zkusili USPOŘÁDÁNÍ BODŮ, poté přešli k RODINNÝM VZTAHŮM a poslední část patřila ORIENTACI V PROSTORU.
Následně se rozproudila debata mezi rodiči a pedagogy školy, kdy proběhlo vzájemné sdílení a reflexe života v naší škole.

Paní Štindlová nám následně napsala:

Chtěla bych poděkovat za včerejší nabídku seznámit s IE a myšlenkami Feuersteina. A také za prohlídku vaší školy. Ráda bych byla opět děckem a měla možnost takovéto školy a přístupu učitelů.
To myslím upřímně.

Nevím, zda přednáška vám přinesla něco nového ohledně MLE, ale viděla jsem, že u rodičů toto setkání upevnilo most mezi vámi a jimi a probíhala otevřená komunikace.
Přeji vám všem, ať se daří a jakékoliv překážky v cestě vedou k potvrzení vaší myšlenky otevřené a školy a zodpovědnému přístupu ke vzdělávání.💛

A to přece potěší.

Fotogalerie