Družinový Den dětí

Svůj sváteční den si děti v rámci odpoledního pobytu ve škole bezstarostně užily na školním parku a hřišti, kde pro ně byly připraveny stanoviště se soutěžemi. První stanoviště „Chytrá horákyně“ obsahovalo skládání pořekadel. Na druhém stanovišti „Bajaja“ zkoušely děti přesnost v hodu. Na stanovišti „Otesánek“ bylo úkolem dětí rozpoznat hmatem co nejvíce věcí z vaku. Stanoviště „Pat a Mat“ skrývalo skládaní  poskládat puzzle a byla to zkouška trpělivosti. Poslední dvě stanoviště „Opičí dráha“ a „ Bob a Bobek“ byly zaměřeny na pohybové aktivity. Děti na pódiu po celou dobu provázely pohádkové písničky.

Odměnou dětem v cíli byly odměny: zvýrazňovače, nafukovací balónky, pingpongové míčky, gumy a nechyběla ani sladká tečka oplatek.

Děkujeme všem, kteří se zasloužili o hladký průběh odpoledne a podpořili tuto akci. Nemalé poděkování patří žákyním 8. B a 9. třídy, které pomáhaly na stanovištích.

Dětem k svátku přejeme hodně zdraví a radosti,      
paní vychovatelky ze školních družin.    

Fotogalerie