Výuka, školní družina a oběd - 30.6. - INFO

Začátek výuky: 7:35 hod. v kmenové třídě
Program: rozdávání vysvědčení​, rozloučení se šk. rokem
Předp. ukončení: dle třídních učitelů, pravděp. během 1. vyuč. hodiny

Menší děti si do odjezdu autobusu přeberou paní vychovatelky.
Školní družina v tento den funguje do 13:00 hod.

Oběd ve školní jídelně mají v tento den všichni žáci odhlášen. Zájemci o oběd si jej musí přihlásit.