Slavnostní zakončení školního roku - 1. stupeň

Čtvrteční ráno na 1. stupni ZŠ patřilo slavnostnímu rozloučení s odcházejícím školním rokem. 

Celým programem provázela paní učitelka Zuzana Nedorostková, která nejdříve vyzvala žáky a učitele k vyslechnutí státní hymny a poté o slovo požádala pana ředitele, Mgr. Radima Piknera. Na jeho dotaz, zda by žáci prodloužili školní rok, jich spousta odpověděla, že ano. Dokonce se našli i tací, kteří se na prázdniny netěší.

Dále následovalo představení dramatického kroužku pod vedením paní uč. Blahové s pohádkou Jak princ Mojmír přišel ke štěstí.
A už se mohlo odměňovat. Nejprve knižními odměnami třídních učitelů, odměnami ve sportovních soutěžích a ředitelskou pochvalou. Poté se přešlo na výsledky ve sběru papíru a sladkou odměnu pro vítězný tým 4.A.
Program zpestřilo hudební vystoupení žáků volitelného předmětu Hudební dílna, kytarového kroužku a pěveckého kroužku, které vyučuje paní uč. Vaďurová. A právě s písní Není nutno jsme se přehoupli ke druhé části dopoledne, kdy i mladší žáci byli školou odměněni prostřednictvím filmového představení.

Přejeme všem krásné léto!

Fotogalerie