Zájmové kroužky - info pro rodiče

Zahájení zájmových kroužků ve šk. roce 2023/2024 začne v měsíci říjnu. Informace najdete během měsíce září na webovych stránkách ZŠ Polešovice.

Žáci 1. stupně dostanou kroužky v písemném přehledu s návratkou. 
Žáci 2. stupně obdrží informace od svých třídních učitelů.

Za Školní klub Polešovice Jana Hasoňová