Branný závod 5.-9.tř. 20.10 2023

 Naši žáci musí každý rok absolvovat šest hodin civilní ochrany - ochrany člověka za mimořádných situací, jejichž součástí je první pomoc, evakuace, bezpečné chování atd. Pro tento moment se přímo nabízí uspořádat branný závod na čerstvém vzduchu. Proto i v letošním roce jsme uskutečnili toto podzimní klání. Závod se uskutečnil v pátek 20.10.2023 za ideálního počasí a byl určen pro žáky 5.-9.tř. Již během týdne se děti zapisovaly do 5členných hlídek na nástěnce, podmínkou byla alespoň jedna dívka v týmu a z každého ročníku jeden žák. Ráno se všichni sešli na školním hřišti, kde se dozvěděli všechny potřebné informace a byli poučeni o bezpečnosti. Na účastníky čekalo nelehkých deset úkolů, které prověřily nejen znalosti a fyzickou zdatnost, ale i psychickou odolnost. Popasovat se museli s teoretickými i praktickými úkoly a k tomu zvládnout 6 km nelehkým terénem, který měli vyznačený jen na mapě, což nebyl vůbec jednoduchý úkol. Mezi fyzickými úkoly byla střelba ze vzduchovky, překonání lanové dráhy či střelba na cíl. Dále prokazovali své znalosti z první pomoci, evakuace, poznávali svými smysly či na ně čekala přírodovědná poznávačka, zapeklité luštění šifer a test z civilní ochrany. První hlídka vyrazila na trať úderem osmé hodiny, celkem vyrazilo do terénu 27 hlídek po 3 minutách. Tři úkoly plnily hlídky v areálu školního hřiště bez časového omezení. Trať byla vyměřena na 2 -2,5 hod, což se hlídkám podařilo. Bohužel, i letos některé hlídky trošku bloudily a musely se vracet. Tak se stalo, že na stanovištích se jich potom sešlo více a musely čekat. Na výsledky to nemělo ale vliv, dětem se zapisovala čekací doba. Naštěstí to nemělo vliv na dobu závodu a poslední hlídka se dostala do cíle kolem půl jedné. A kdo byl nejúspěšnější: 1.místo získala hlídka  ve složení Otrusina, Bartošík, Vyskočilová, Šostková Ž., Mrkus,  která zvládla trať za 1hod 16minut. Druhé místo patří hlídce ve složení Hrančík, Chovanec, Šottl Sebastian, Dřímal, Maňásek a na 3.místě skončila hlídka ve složení Halodová B., Dubovská, Kryštofová, Bartoňová, Hapla T.  Slavnostní vyhlášení proběhne v pondělí a na nejlepší čekají diplomy a drobné odměny.

     Všichni si zaslouží obrovskou pochvalu a uznání. Všechny hlídky se dokázaly poprat s náročným terénem i nelehkými úkoly. Mnozí museli překonat sami sebe, řešit problémy, komunikovat, spolupracovat jako tým a to bylo cílem celého klání. Myslím, že závod se podařil, podle ohlasů si to děti užily. Nikdo se nezranil, nikdo se neztratil a prožili jsme nádherný den na čerstvém vzduchu.

      Děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu podíleli.

Soubory