Národní cena kariérového poradenství

20231106_212405

Za příklad dobré praxe kariérového vzdělávání na základní škole získala naše škola s předmětem Sebepoznání zvláštní uznání v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2023.

Blahopřejeme a děkujeme našim učitelům za jejich práci, která byla oceněna Národním pedag. institutem České republiky.