Důvody pro stávku v ZŠ Polešovice

 

 

Vážení rodiče, žáci, zřizovateli a dotčená veřejnosti,

věříme, že fungování školy a podmínky pro vzdělávání vašich dětí jsou pro vás důležité, protože nic důležitějšího než blaho našich dětí v životě nemáme. Doposud jsme se jako škola k žádné organizované stávce nepřipojovali, protože doposud šlo vždycky jen a pouze o platy pedagogických pracovníků. Jenomže nyní jde o mnohem víc. Současná situace je jiná v tom, že plánovaná vládní opatření ohrožují kvalitu vzdělávání v České republice jako celek. Vnímáme, že stát odmítá plnit závazky vyplývající z platné legislativy, hazarduje s budoucností našich dětí a pohrdá prací tisíců státních zaměstnanců.

Co požadujeme:

  1. zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy
  2. zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024
  3. nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily

 

Jak by se plánované škrty projevily v činnosti naší školy:

·         plán snížení maximálního počtu financovaných hodin v ZŠ (PHmax) o 6% pro nás znamená, dle dostupných tabulek, snížení výkonu o 23 hodin týdně. Náš PHmax je letos 497 hodin, ve skutečnosti učíme 495 hodin. Snížení na tabulkových 472 hodin znamená snížení úvazku učitelů o 1,05 a tím pokles možnosti dělení tříd na skupiny pro jazyky nebo volitelné předměty. Ve skutečnosti takovýto luxus v podstatě zanikne.

·         snížení PHmax znamená nemožnost realizace ŠVP, který je nastaven na podmínky financování platné od r. 2020. Vyslyšeli jsme výzvu MŠMT k modernizaci a individualizaci vzdělávacího programu. Věřili jsme oficiální Strategii 2030+. Současné změny vnímáme jako trest za snahu a aktivitu, protože škol, které neudělaly nic, se šetření nedotkne.

·         plán snížení počtu asistentů pedagoga znamená dle našich informací snížení úvazků asistentů v naší škole z 4,0 na 1,8. Asistenti budou tabulkově přidělováni školám, které je nepotřebují, protože děti se SVP dlouhodobě odmítají – viz elitní nižší gymnázia. U škol s vyšším podílem žáků se SVP se z inkluze stane opět pouze zbožným přáním.

·         plán dalšího snížení ONIV – v roce 2023 došlo ke snížení peněz na pomůcky, plavání, ochranné prostředky a podobně o cca 20%. Pro příští rok se plánuje snížení o dalších 6%. Jelikož bez pomůcek a vybavení se fungovat nedá, přejdou všechny tyto náklady na zřizovatele.

·         snížení počtu nepedagogických pracovníků v provozu – v naší škole máme k 1. 10. 2023 na 310 žáků 5,18 provozních nepedagogických pracovníků. Jejich průměrný tabulkový plat činí 21 510,-Kč, což je na úrovni průměrného důchodu, který vystřelil za tři roky cca o 6000,-Kč. Příplatky v provozu činí 12%. Je mnohem výhodnější jít do důchodu, než pracovat pro stát. A to si pan ministr dovolí říct, že školníka nepotřebujeme a uklízečka není mandatorní. Jako úsporné řešení se prezentuje převod financování na zřizovatele. Znamená to, že zřizovatelé si dovolí platit ještě méně?

·         snížení počtu nepedagogických pracovníků v ŠJ– ve školní jídelně se staráme o 295 žáků školy, 95 žáků MŠ a 60 zaměstnanců. K tomu máme 5,2! úvazku při průměrné tabulkové mzdě 24 673,-Kč. Průměrný příplatek je 14%. Jedná se o luxusní službu, vysoce náročnou a přísně kontrolovanou práci. Kdykoli přijedou návštěvy z ciziny (v poslední době z Řecka, Gruzie, Turecka, Lotyšska, Švédska, Finska, Rumunska…), tak jídelnu obdivují a tiše nám závidí. Tuto službu však musí někdo zaplatit. Pokud je cílem tlaku na jídelny předat tento byznys soukromníkům, tak leckde už to zkusili. Je to dražší, méně kvalitní a mimo kontrolu škol a rodičů!

·         zvýšení dotací soukromých škol o 10% - oproti nárůstu rozpočtu státního školství o 2%. Opět je cítit tlak lobby podnikatelů na úkor státního rozpočtu. Čím horší podmínky pro veřejné školy, tím více dětí naženeme k soukromníkům. Přitom vláda tvrdí, že snižuje dotace soukromým subjektům. Opět to není pravda.

·         zákon garantující 130% průměrné mzdy pro učitele – schválení zákona pouze zhoršilo vnímání učitelů ve společnosti. Vláda ani na okamžik neuvažovala o tom, že by svůj vlastní zákon chtěla dodržet. Ve skutečnosti se mzdy snížily mezi roky 2021 a 2024 z 126% na 113% průměru republiky. V reálné hodnotě je pokles ještě mnohem horší.

·         vymezování učitelů „druhé kategorie“ – zavedení nového pojmu „ostatní pedagogové“ znamená, že např. speciální pedagogové a školní psychologové mají být placeni hůře než „obyčejný učitel“. Ačkoli ze všech stran slyšíme, že schází tisíce školních psychologů a speciálních pedagogů, což jsou vysoce kvalifikované pozice, stát je nepočítá mezi učitele a nepočítá se zvýšením jejich platů. Vytváří to zbytečně pnutí ve školách a nezbytný pocit zrady u těchto lidí.

 

Co dál?

Situaci ve škole lze popsat slovy deziluze, zrada, zklamání a podvod. Vláda má v programovém prohlášení školství jako jednu z hlavních priorit, přitom podniká kroky, které vrhají školský systém minimálně 10 let zpět. Všechny uvedené změny se dějí ad hoc, bez jakékoli odborné či alespoň politické diskuze. Léta se hádáme o to, jestli má být obsahem fyziky gravitační zákon. Nyní jsou všechny diskuze o RVP zbytečné. Gravitace se ruší pro nedostatek financí.

Bohužel to vypadá, že konsolidaci veřejných financí pro příští rok mohou klidně padnout za oběť všechny plány a vize posledních let. Současná vláda prokazuje obrovskou míru arogance a pan ministr působí jako „bílý kůň“, který neví, co činí. V resortu se neorientuje a nedokáže se zastat svých lidí.

Několik let jsme byli naváděni k tomu, abychom školu modernizovali, realizovali inkluzi a individualizovali vzdělávací cestu pro každého žáka v souladu s oficiální státní politikou. Stát utratil miliardy na projekty zaměřené na zavádění tandemové výuky, na osobní asistenty, sociální pedagogy, projektové vyučování a podobně. Nyní jediným škrtnutím pera veškerou naši práci za několik let zahodí.

Pro kvalitní pracovní výkon je třeba elementární důvěry mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Stát jako zaměstnavatel nyní totálně selhává a hazarduje s důvěrou tisíců lidí. Věříme, že se podaří najít zbytek zdravého rozumu a zastavit tento průšvih dříve, než bude pozdě.

 

Proto musíme podpořit stávku.

 

Děkujeme za pochopení a podporu