Olympiáda z českého jazyka - školní kolo

Ve čtvrtek 30. listopadu 2023 se uskutečnilo školní kolo olympiády z českého jazyka.
20 účastníků se utkalo v části jazykové, ti úspěšnější i ve slohové.

Jazyková část prověřila nejen znalosti, ale především jazykové předpoklady a schopnosti pro pochopení fungování češtiny.

V lítém souboji uspěli opravdu všichni soutěžící, ale vítězové mohou být jen někteří.

Těmi letošními se stali:
1. Lucie Holáňová – postupuje do okr. kola
2. Aneta Janíková – postupuje do okr. kola
3. Melissa V. Mahdalová

Blahopřejeme!

Všem účastníkům děkujeme za jejich nasazení, postupujícím budeme držet palce 29. ledna 2024.