Sociální fond podporuje třídní kolektivy

 

Vážení rodiče,

pouze tehdy, když se dítě cítí bezpečné a v pohodě, se může úspěšně vzdělávat. Jednou z našich priorit proto je podporovat co nejlepší vztahy a klima ve třídách. 

Významný podíl na formování těchto vztahů mají vícedenní školní akce, exkurze a výlety, na nichž se žáci poznávají intenzívněji a jinak, než v každodenním prostředí školních lavic.

Bohužel se cena za dopravu, ubytování a stravování v poslední době významně zvýšila a může se stát, že v některých rodinách není možné, při nejlepší vůli, nalézt dostatek prostředků na tyto aktivity.

Právě pro tyto situace vznikl ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel ZŠ Polešovice Sociální fond, který vám v těchto složitých situacích může aspoň trochu pomoci.

Z prostředků fondu je možné přispět až 60% na nezbytné náklady dané akce. Zdroje fondu samozřejmě nejsou bezedné, ale pokud je toto pro vás cesta, jak umožnit svému dítěti zúčastnit se třídní akce, neváhejte a podejte si žádost.

Děkujeme všem podporovatelům, kteří organizací a účastí na plesu, dílničkách a slavnostech podzimu do Sociálního fondu přispívají. Věříme, že touto cestou o něco vylepšíme podmínky pro vzdělávání Vašich dětí.

Mgr. Martin Bednář a Mgr. Radim Pikner

Únor 2024

 

Soubory