Lyžařský kurz - poděkování

Lyžařský kurz žáků 7.AB a části 8.B je minulostí. Dovolte mi touto cestou poděkovat všem účastníkům i kolegům za zdárný průběh lyžařského kurzu, rodičům za sponzorské dary a Sdružení rodičů, které uhradilo jednu část dopravy.       R.Šimková