Alergeny

Značení alergenů v jídelníčku

Značení alergenů, povinné od 13. 12. 2014, má pouze informativní charakter. Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebere zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí hlídat každý strávník sám, případně jeho zákonný zástupce. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě.

Označení přítomnosti alergenu je vyznačeno na jídelním lístku číslem, seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla je vyvěšen u každého jídelního lístku. Přítomnost alergenu je přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity pří výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

Vedoucí ŠJ

Seznam alergenů dle směrnice EU

Soubory