Přírodovědný kroužek

V naší základní škole mají žáci možnost se přihlásit do přírodovědného kroužku Žáci s hlubším zájmem o přírodu a ekologii se seznamují hravou zábavnou formou se zákonitostmi přírody, s problémy životního prostředí, s okolní přírodou, poznávají život jednotlivých druhů živočichů, rostlin i celých ekosystémů a v neposlední řadě využívají k poznávání přírody naši školní zahradu.

soví
 burdou