Přírodovědný kroužek

 

Žáci 1.-5. ročníků s hlubším zájmem o přírodu a ekologii mají možnost se přihlásit do přírodovědného kroužku. Hravou a zábavnou formou se seznamují se zákonitostmi přírody, s problémy životního prostředí, s okolní přírodou, poznávají život jednotlivých druhů živočichů, rostlin i celých ekosystémů a v neposlední řadě využívají k pozorování přírody naši školní zahradu.

 burdou